2011. április 29., péntek

Péntek húsvét nyolcadában

A mai evangélium arról tanúskodik, hogy az apostolok nem értették meg azonnal, hogy Jézus működése és feltámadása alapjaiban változtatja meg az ő életüket. Ahogyan ma hallottuk: visszatértek eredeti foglalkozásukhoz. Ott akarták folytatni éltüket, ahol megszakították akkor, amikor Jézussal találkoztak. De a munkájuknak mostmár nincs gyümölcsük: „nem fogtak semmit“.
Mert nem lehet folytatni ott, ahol abbahagytuk még mielőtt megismertük volna Urunkat, Jézus Krisztust. Még ha szeretnénk is, akkor sem lehet. Mert már tanúk vagyunk, ahogy arról tegnap elmélkedtünk.
Nekünk, igaz, nem kell otthagynunk eredeti foglalkozásunkat, nem kell abbahagyni azt, amit eddig csináltunk. Pont ellenkezőleg. Kereszténynek lenni ott, ahol dolgozunk, tanúságot tenni ott, ahol élek – ez a mi feladatunk. Így változik át a mi munkahelyünk az evangélium hirdetésének helyévé… s így… talán mégis megváltozik a foglalkozásunk…a föltámadás hírnökei leszünk.

Húsvéti vigíliánk

Községünkben is megültük legnagyobb ünnepünket, Krisztus feltámadását. Nagyon készültünk már erre a napra. Hisz 40 napon keresztül böjtöltünk, igyekeztünk előrehaladni az erényes életben és jócselekedeteinkkel segítettünk embertársainkon. Majd ezután a Szent Három Nap kezdetével közvetlenül, egyre intenzívebben készültünk e nagy napra, ami végre elérkezett.

Tűzszenteléssel és a húsvéti gyertya megáldásával kezdődött az ünnepi szentmise:

Kint gyülekeztünk a megáldandó tűz körül


A pap megáldotta az új tüzet...
...majd a húsvéti gyertyát előkészítve...
...az új tűzről meggyújtotta azt.
Ez után következett az ünnepélyes bevonulás Krisztus világosságát hirdetve:
"Krisztus világossága!"

"Krisztus világossága!" harmadszor, s a húsvéti,
valamint hívek gyertyáinak fényétől a
világosság betöltötte templomunkat.

Folytatódott a vigília szentmise a 7 ószövetségi olvasmánnyal, melyek alatt az oltár még fény nélkül, sötétségben állt:


Ezek után azonban újra megszólalt a nagyböjti időben elnémult dicshimnusz: "Dicsőség a magasságban Istennek!" - orgona, harangok és csengők kíséretében.
A csengő...
...újra használatban

A 8. olvasmány után, mely már az Újszövetségből volt újra meggyújtottuk a feldíszített miséző oltár gyertyáit.
Majd következett a "vágyva vágyott ének, melyet az éj visszaadott, mert föltámadt Krisztus" - az ALLELUJA.

A Krisztus feltámadásáról szóló evangélium után a szentmise a vízszenteléssel folytatódott, mely a keresztelőkútnál zajlott:

A Mindenszentek litániáj majd az azt követő áldás ima.

A húsvéti gyertya háromszor a vízbe mártva megszentelte azt:

"Most szálljon le e forrás teljességére a Szentlélek ereje,
s e víz egész lényét újjánemző hatással termékennyé tegye."
Az újonnan megszentelt vízzel a pap meghintette a jelenlévő híveket:

Ezután a fölajánlással folytatódott a szentmise a már gyönyörűen földíszített és előkészített oltárnál:

/köszönet Fagyas Róbert fényképeinek/