2013. november 11., hétfő

Aut - aut... - Szent Márton

Szent Márton életrajzában olvassuk, hogy pogány katona volt. De miután megismerte a kereszténységet és megkeresztelkedett, megvált katonai szolgálatától. Olyannyira, hogy még csak hasonló szolgálatot sem vállalt: egyenesen beállt szerzetesnek. Két teljesen különböző feladat, életvitel – közvetlenül egymás után. Vagy talán mégsem?
Miből áll a katonaélet? Fegyelemből, kitartásból, s ha kell, kemény harcokból. Az ókortól egész az újkorig a katonáknak ez volt a jelszavuk: aut vincere aut mori – vagy győzni, vagy meghalni.
S nem ugyanez a szent ember, a szentéletű lelki ember élete? Fegyelem, kitartás, és sokszor kemény harc. Igaz, nem a test ellen, de a gonosz lélek ellen. Liseuxi Szent Teréz is ezt az elvet vallotta és élte: inkább meghalok, mint hogy halálos bűnt kövessek el. Nem hasonlít ez a katonák jelszavára: aut vincere aut mori – vagy győzni, vagy meghalni?

Vegyünk példát Szent Mártontól, aki a test elleni harcmezőről a lélek harcmezejére lépett át. S éljük meg a jelmondat lényegét: még a testi halál is jobb a léleknek, mint mikor megadja magát a halálos bűnnek.

Miserend és hirdetések - Évközi 32. vasárnap