2015. január 3., szombat

Karácsony második vasárnapja

Egy egészen pontos, és legalább annyira komoly tudományos meghatározást hallotunk az evangéliumban Szent János apostol szájából – Jézus Krisztusról. „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige...” Az apostol pontosan leírja, hogy Jézus Krisztus nem teremtmény, hanem ő maga az Isten, aki öröktől fogva van. Valamint azt, ami számunkra a legfontosabb ilyenkor, karácsonykor: „És az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
Számunkra, Istenhívők számára ez a karácsony igazi csodája, hogy a végtelenül hatalmas Isten felvette emberi természetünket, és alávetette magát az emberi korlátoknak – az Isten emberré lett. S mindezt színtiszta szeretetből tette, hogy minket megváltson, nekünk életet adjon. Ezt csodáljuk a karácsonyi ünnepkörben, mely már csak néhány napig tart az idén!

Talán sok minden hiányzott ebből a karácsonyból, de ez, a legfontosabb ki ne maradjon: szívből jövő, hálatelt imával köszönjük meg Istennek ezt a végtelen nagy szeretetét, amire ismert énekünk is buzdít: „Dicsérjük a szent angyalokkal, / Imádjuk a hív pásztorokkal / Az Isteni gyermeket, ki minket így szeretett, / Dicsérjük, imádjuk és áldjuk.