2013. május 17., péntek

Csíksomlyói zarándoklat - második nap

Ma folytattuk zarándokutunkat Csíksomlyó felé. Gyónással és szentmisével kezdük a napot egy öregotthon (ahol el voltunk szállásolva) kis kápolnájában Kolozsváron. A szentmisét a helyi lelkiatyával, Kovács Árpád atyával együtt mutattam be. Szentbeszédében arra buzdított, hogy bátran terjesszük kéréseinket a Szűzanya elé, ő mindegyiket meghallgatja. S külön kért minket, zarándokokat, hogy szeretettel legyünk egymás iránt, ugyanúgy többi búcsús iránt, s akkor hozza meg igazi gyümölcsét a búcsújárás.
Miután körbejártuk Mátyás király városát, megnéztük szülői házát, a Király hágón keresztül eljutottunk Csíkszeredára, Csíksomlyóba.
Amint lepakoltunk, első utunk a templomba, a kegyszoborhoz vezetett. Rengeteg zarándok van itt már most is, s talán fél órát kellett sorban állnunk, hogy mi is közel kerüljünk a kegyszoborhoz, s megérinthessük azt. Néhány órát ott töltöttünk el a templomban - imádkozva, énekelve. Külön kértem a Szűzanyát minden hívemért.
Holnap lesz a búcsús szentmise, amelyet a Duna televízió élő adásban közvetít fél egytől. Ternyák Csaba egri érsekatya lesz a főcelebráns. Remelhetőleg több szAzezren leszünk.
Holnap is imádkozok értetek!
Szeretettel és imával Csíksomlyóból