2016. szeptember 2., péntek

Elsőpéntek

Melyikünk tudja megszámolni, hanyadik elsőpénteki szentmisén van itt? Persze nem a szám a fontos, nem a mennyiség, sokkal inkább a kitartás és a rendszeresség. Az, hogy – Isten kegyélméből és élve azzal – ma is itt vagyunk, ezen az egyszerű elsőpénteki szentmisén. Hogy ma is meghallottuk Isten hívó szavát, s leküzdöttünk minden kisebb-nagyobb akadályt, hogy ide eljussunk. Gyönyörűen fejezi ki ismert énekünk: „Jézus Szíve, add, hogy mindig szeresselek jobban, - ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban.” Hányszor voltunk már testi-lelki bőségben, hányszor volt már jó ill. rossz napunk? S mégis eljöttünk. Az igazán hívő megtartja hitét minden helyzetben.

Ez a mai elsőpéntek is ehhez adjon újra erőt, hitet és szeretetet. Hogy kitartsunk a jóban.