2016. április 23., szombat

Húsvét ötödik vasárnapja

Már néhány hete beköszöntött a tavasz. A virágzó fák, a zöldellő mezők, az éledő természet mind valami újat hoz életünkbe – új munkát, de új gyümölcsöt egyaránt. S maga a természet is gyönyörűen mutatja, hogy a világ fejlődése, az élet menete soha nem áll meg – mindig megy előre, újra és újra megújul. A régi elmúlik, s jön az új - az új hajtás, az új termés, az új nap, az új generáció. Minden megújul.
De nem csak a természet, a virág s a növény újul - hanem maga az ember is! Sőt elsősorban nekünk feladatunk a megújulás, az újjáéledés, az újjászületés, ahogyan Krisztus tanítja. Persze elsősorban nem testi, hanem lelki megújulásról beszél. Ami azt jelenti, hogy minden egyes nap fejlődnünk kell, tovább kell mennünk – nem elég egy helyben toporognunk. S éppen erre buzdít, ehhez ad erőt ez a mai szentmise is.
Ugyanis az eddig hallott összes szentírási rész az új dolgokra késztet, buzdít minket. (Már az introitusban, a kezdőénekben is ezt énekeltük: „Az Úrnak új dalt énekeljetek!” Nem régit, nem ugyanazt, mint a múlt héten, hanem újat!)
Az olvasmányban Pál és Barnabás útra kelt – tovább hirdette Isten evangéliumát, azaz valami újat vitt bele az igehirdetésbe. A szentleckében János apostol „új eget, és új földet” látott: Az új Jeruzsálemet szemlélhette, ahol a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáalkotok mindent!” S végül az evangéliumban maga Jézus is új dologról beszél: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást.” S ez a parancs nem csak kétezer éve volt új, hanem most is, ma is ugyanúgy újonnan tud hatni.
Az egész mai szentmise új dolgokról szól. S mindannyiunk: kicsik, fiatalok, nagyok és idősek számára egyaránt szól a mai üzenet: vágyódjatok, vágyódjunk az újra. Vágyódni a többre, s leleményesnek lenni a szeretetben. Sosem szabad ugyanis megelégednünk magunkkal. Sosem mondhatjuk azt: én már elég jó vagyok, eleget és elég jól imádkozok, teljes mértékben az Isten akarata szerint rendezem életem, mindenkit tökéletesen szeretek, mindent jól csinálok… Egyházunk folytonosan a megújulásra hív. Hogy naponta fel tudjuk fedezni azt az újat és jót, amit megtehetünk, s amit meg kell tennünk.
Bármennyi évesek is vagyunk, bárhanyadszor vagy is ma szentmisén, kell az újat, a többet, a jobbat keresnünk.

Mert mindig lehet jobban, mindig lehet többet. Istentől kérjünk ma mindehhez új erőt.