2016. december 5., hétfő

Az Üdvözítő /Lk 5,17-26/

Földi életében Jézus sok beteget meggyógyított, sok csodát művelt – mint az előbbi evangéliumban is hallottuk. Fő feladata azonban nem ez volt. Nem csodás gyógyítóként maradt fenn a történelemben, nemis kiváló prédikátorként. Neki végtelenszer nagyobb és magasztosabb küldetése volt: megváltani az emberiséget.

Ádvent mai napja arra taníthat meg, hogy Jézusban mi se csupán kívánságaink teljesítőjét lássuk – mi se csak földi dolgokat, jólétet, egészséget kérjünk tőle. Lássuk meg benne a végtelent: azt, aki elveszi bűneinket, s aki örök életet ad nekünk. Így várjuk születését.