2013. május 27., hétfő

A Loretói litánia - 10


Lassan véget ér a május hónap, így már nincs időnk minden egyes megszólítást elemezni, ezért csak néhány érdekesebbet, kevésbé érthetőt választok ki a sok gyönyörű Szűzanya-nevek közül.
A májusi litániában érdekes módon úgy szólítjuk Szűz Máriát, hogy „Tiszteletes edény“. Nekünk, hívőknek talán fel sem tűnik egy-egy ilyen furcsaság a megszokott imák közben. Hisz aki gyerekkorától ezt hallja és vallja, annak mindez természetes. De hogy ne csak higgyük és valljuk, hanem értelmünkkel fel is fogjuk azt, nézzünk meg ezt a megszólítást mélyebben, jobban, hogy rájöjjünk: még ha furcsa is, de egyáltalán nem butaság Szűz Máriát pl. Tiszteletes edénynek szólítani. Szent Ágoston elvét gyakorolva tesszük ezt, hisz ő hirdette: „Hidd, hogy megértsd. Értsd meg, hogy hidd.
Tiszteletes edény”. Mit jelent ez? Hol máshol kellene választ keresnünk értetlenségünkre, ha nem a Szentírásban? Az Ószövetség egészen a kezdetektől (Teremtés könyve) az „edény” kifejezést az emberi testre használta: amint az edényt megtöltik valamilyen tartalommal, úgy lehelte bele a lelket Isten Ádám atyánk testébe. Sőt, nem csak a testet, hanem magát az egész embert (testestül-lelkestül) is jelenti. A próféták is (kiknek a Szűzanya szintén Királynőjük) allegorikus értelemben beszélnek az emberről, mint edényről: „Jaj annak, aki perbe száll formálójával… Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz?” (Izajás), vagy: „Íme, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben” (Jeremiás). Az Újszövetségben pedig Szent Pál használja ezt a hasonlatot. De talán az Apostolok cselekedeteiben minden eddiginél nyilvánvalóbb mindez, mikor az Saulról beszél: „Kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt”. Látjuk, az „edény” ebben a környezetben az embert jelenti. S hogy miért?
Az edény szükségelteti és feltételezi a mesterembert, a művészt, aki elkészítette őt. Ő választotta ki az anyagát, ő adott neki alakot, amivel előre elrendelte egy bizonyos feladatra, amire szolgálnia kell. Hasonlóan, mint az embert az Isten – ő „készítette el”, ő választotta ki az anyagát, ő rendelt neki bizonyos feladatot, és ő küld el mindannyiunkat azokhoz, akiknek szükségük van ránk. Az edény magában és magától üres. Meg kell tölteni kellő tartalommal, amelyet hordoznia kell. Eljuttatni ahhoz, akinek szüksége van rá. Az edénynek tehát közvetítő feladata van. Az ember is magától üres, magát nem tudja megtölteni. Kívülről lehet csak megtölteni tartalommal, amit hordozni fog – ezt pedig Isten teszi. Ő oltotta lelkünkbe az ő szeretetét, amelyet hordoznunk kell. Ezt a küldetésszerű tartalmat pedig vagy tartjuk, hordjuk és gyarapítjuk, vagy esetleg kiöntjük, eltékozoljuk. Gyönyörűen fejezi ki tehát a Lorettói litánia, hogy Szűz Mária, mint Tiszteletes edény, magában hordozta a kívülről, Istentől kapott magzatot – magát az Isten Fiát. Ez volt Mária feladata az emberiség történelmében: elvinni Istent az embereknek.
S hogy miért Tiszteletes edény? Nazianzi Szent Gergely szerint ez a tisztelet (latinul „vas”) Ádám atyánk paradicsomi, természetfölötti állapotát jelentette még az ősbűn előtt. Szűz Mária pedig egészen a fogantatásától kezdve teljes mértékben megkapta ezt az állapotot, ezt a „tiszteletet”, a bűn nélküliséget, amit mint edény hordozott és gyarapított.
Talán már kicsit jobban értjük, miért mondjuk: Tiszteletes edény – könyörögj érettünk! Nem butaság, nem értelmetlenség, de nagy mélység, s nagy magasság – a szimbólumok, jelképek nyelve. Sokszor a legegyszerűbb és leghétköznapibb dolgokban vannak elrejtve a legmélyebb tanítások.