2016. április 25., hétfő

Szent Márk

Szent Márk evangélistát ünnepeljük. Ezért a mai szentmise elején így imádkoztunk: „Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad az evangélium hirdetésének fönséges hivatására.” Valóban fönséges, de egyben óriási felelősséggel járó feladat volt számára, hogy ő írja meg az egyik örömhírt Krisztus életéről. Hisz hány millió és milliárd ember olvasta már az általa leírt szentírási részt, táplálkozott lelkileg s élt az evangélium szavaiból. Nagy megtiszteltetés, de még nagyobb felelősség.
De nem csak az „evangélista” hivatás fönséges s felelősségteljes. Minden hivatás az! Úgy a papi, mint a családban betöltött szülői hivatás is. A mi hivatásunk is - bármilyen körülmények között élünk is - fönséges, mert Istentől kaptuk, s felelősségteljes, mert a következő nemzedék(ek) jövője is múlik rajta.
Szent Ágoston tökéletesen megértette, amit másoknak is tanított: „Úgy dolgozz, mint ha minden rajtad múlna. S úgy imádkozz, mint ha minden Istenen múlna.” Ezt tette Szent Márk is, s így munkája és imádsága gyümölcseként Isten egy szent evangéliummal tudatta velünk üzenetét.

Az ő példáját követve mi is kitartó munkával, s buzgó imával teljesítsük hivatásunkat.