2013. január 7., hétfő

Mi, a sötétben lakók nagy fényt látunk /Mt 4,12-17. 23-25/


Izajás próféta azt mondta arról a vidékről, ahol Jézus elkezdte tanítását: „A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.“
Nem tudom, vajon mi felfogjuk-e eléggé: az, hogy mi keresztények, krisztuséi, Krisztus követők lehetünk az egyik legnagyobb dolog a világon. Hisz pontosan tudjuk, hogyan kell élnünk ahhoz, hogy az örök életet elérjük – Jézusunk megmutatta. A „halál hazájában“ élnénk, ha Krisztus nem jött volna el. De ő eljött, mi pedig naponta mélyébben és mélyebben ismerhetjük meg az ő életét, tanítását. Ez az igazi világosság, mely mindennél fontosabb.
Ma adjunk hálát Istennek ezért a kegyelemért, hogy „nagy fényt láthatunk“, mely biztosan az örökkévalósághoz vezet.