2014. április 10., csütörtök

A hasznos válasz /Jn 8,51-59/

Nagyböjt végéhez és húsvét ünnepéhez közeledve egyre jobban fokozódik a feszültség Jézus és a zsidók között – halljuk naponta az evangéliumokban. S a hívő ember szinte megbotránkozik a zsidók Jézust elutasító magatartásán. Mennyire megkeményedett a szívük, elhomályosult látásuk, leblokkolt a józan gondolkodásuk.
Sajnos azonban napjainkban is gyakran megismétlődik ez az ellenszenves, büszke magatartás: mikor az Isten, vagy az Egyház sokszor nehezen érthető szavait, előírásait, törvényeit vagy tanítását hallva nem azt válaszoljuk: „Magyarázd meg, Istenünk, Egyházunk, hogyan gondolod ezt. Meg szeretném érteni, szeretném látni a lényegét.” Hanem számtalanszor olyan választ kap az isteni szó, mint Jézus idejében: „Most már tudjuk, hogy ez értelmetlenség, badarság. Mi tudjuk!” És látjuk: az így gondolkodó a vesztébe rohan.

Vessük le az effajta büszkeséget, s akarjuk minél jobban megismerni Isten és Egyházunk szavát, tervét, parancsát. Hisz mind a ketten azt akarják, hogy mi is üdvözüljünk.

Emlék betegeinknek