2013. május 14., kedd

A Loretói litánia - 8


Miután Szűzanyánk testi anyaságának szépségéről, sértetlenségéről, tisztaságáról, érintetlenségéről elmélkedtünk, ma egy újabb csodálatos megszólításhoz éerkeztünk: Szeplőtelen Szűzanya!
Gyakran használjuk ezt a kifejezést, ismerjük és évente ünnepeljük a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét, templomunkban is a Szűz Mária oltárt a Szeplőtelen Szűzanya szobra ékesíti... Itt a litániában azonban mégsem szó szerint ez a jelző szerepel. A szeplőtelen latinul így hangzik: immaculata. Itt azonban, az eredeti latin szövegben ez áll: Mater castissima. Mi is ez tehát? Ez a szó, hogy castissima, castus eredeti értelmében is ezt jelenti: erkölcsileg tiszta, erkölcsös, bűntelen, erényes. S mint az előző fohászban is, itt is a fokozás harmadik fokára van emelve, tehát szó szerint ez áll ezen a helyen: legerkölcsösebb anya. Pedig már az erkölcsös is kizár magából mindennemű bűnt, mégis, hogy ez még nyilvánvalóbb, még erőteljesebb legyen, a harmadik fok minden kétséget kizár: legerkölcsösebb. Ez tehát nem Mária anyaságának testi érintetlenségére, tisztaságára utal, mint a tegnapi, Legtisztább, vagy tisztaságos anya, hanem annak lelki, a minden bűntől való mentességére, legnagyobb lelki, erkölcsi tisztaságára.
Ez a szó, hogy castissima Szűz Mária anyaságának tisztaságát fejezi ki. Egy szóval két csodálatos dolgot is közöl: Mária anyaságát és egyben Mária szüzességét. Sőt, teljes anyaságát, teljes szüzességét – a legmagasabb fokon. A természet rendjéből adódó két egymást kizáró dolgot egyesít a Szűzanya személye. Aki szűz, nem lehet anya, s aki anya, nem lehet szűz. Máriában Isten akaratából mégis egyesül e két tulajdonság, lényeg, s a magyar nyelv páratlanul, gyönyörűen, egy szóval fejezi ezt ki: Szűzanya.
Szent Bernát erről a természetileg lehetetlen egységről ír: „Mária remegett, arca elpirult, amikor az angyaltól ezt hallja: áldott vagy te az asszonyok között. Mert ő a szüzességet szerette, azt kívánta megtartani. Aggodalma csak nő, mikor az angyal folytatja: méhedben gyermeket fogansz és fiút szülsz, akit Jézusnak nevezel. A szűzi tisztaság ugyanis olyan nagy dolog volt szemében, hogy anélkül nem vállalta volna az anyaságot sem. Mária ezért az maradt, ami volt – szűz. De egyben azzá vált, ami még nem volt – anyává. Istenanyaságával nemhogy elveszett volna szüzessége, hanem ellenkezőleg: megerősödött, és gazdagodott.” Ez a természetbelileg lehetetlen, és nyelvileg majdhogynem kifejezhetetlen csodálatos egyesülés jött létre a Szűzanyában, hogy teljes mértékben szűz marad, és teljes mértékben anya lett.
Ezt fejezi ki mai megszólításunk: Mater castissima, tehát legerkölcsösebb anya, vagy ahogy kevésbé pontosan, de annál szebben hangzóan imádkozzuk: Szeplőtelen Szűzanya.