2013. szeptember 26., csütörtök

Egy elmaradt beszámoló - a Remény Népfőiskola első évéből


Egyházközségünk híve írta még az előző év utolsó előadásairól:

"Az Remény Népfőiskola első évének, utolsó előadásain vettünk részt Ipolyságon, melyek  Az Egyház társadalmi tanításáról és az Alapvető hittanról szóltak. Az előadók: Mgr. Parák László és Mgr. Balga Zoltán lelkiatyák voltak. 

Az Egyház társadalmi tanítása c. előadásokon tanultunk:

- az Egyház küldetéséről és feladatáról
- egyházatyáinkról: Szent Ciprián, Szent Jeromos, Szent Ágoston, Akvinói Szent Tamás, Sienai Szent Bernardin 
- az enciklikákról, melyek tartalmazzák az Egyház szociális tanítását:
  Rerum novarum (XIII. Leó pápa), melynek fő témája a munkáskérdés
  Quadragesimo anno (XI. Piusz)
  Octogesima adveniens (VI.Pál)
  Populorum progressio (II.János Pál)
  Laborem exercens (II.János Pál)
  Sollicitudo rei socialis (II.János Pál)
  Centesimus annus (II.János Pál)
(akit részletesebben érdekel, az részletesebben is elolvashatja a Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiuma-t)

Alapvető hittan III., IV. c. előadásokon hallhattunk: 
- Ki Jézus Krisztus? "Jézus a Krisztus"(Jézus a Fölkent)
- Születéséről (kb. 6., 7., év-ben, Nagy Heródes idejében), megkeresztelkedéséről (kb. 27., 28. év-ben), édesanyjáról Máriáról, nevelőatyjáról Józsefről
- Jézus küldetéseiről: próféta, főpap, király
- isteni és emberi tudásáról
- a doketistákról, akik elutasították, hogy Jézusnak lettek volna emberi tulajdonságai is
- Egyházalapításáról

A Remény Népfőiskola első évének az utolsó előadásait hallgathattuk meg. A szekták veszélye l., ll. előadások, Parák József lelkiatyával  és A magyar katolikus irodalom l., ll. előadások pedig Albán József lelkiatyával voltak. 

A szekták veszélye c. előadás ízelítője:

A szekta szó a secare (levágni) és sequor (követni) latin igéből származik. Nehéz meghatározni a definícióját.

A szektaság jellemzőinek összehasonlítása a katolikus Egyházba való tartozás jellemzőivel:
                               Szekta                                                           Egyház
(Nem gondolkodni, hanem hinni.)                                        ( A hit és az értelem nem zárja ki egymást, hanem kiegészíti.) 
- önmegváltás                                                                   - Isten az Egyház által megadja az embereknek a szükséges kegyelmet        
                                                                                         és a megváltást

- A szekta vezetője: alapító, guru, tiszteletes,                     - A háromszemélyű egy Istenbe vetett hit
misszionárus, ő az,aki megvilágosodott   

- Feltétlen engedelmesség gondolatban és tettben              - Önmagunkért, felebarátainkért és a világért való felelőségre való nevelés

- A kiválasztottság érzése                                                 - Meghívás az Istennel való 
                                                                                         életre                               

- Hatáskörök és felelőség                                                  - Az emberek szabadságának tiszteletben tartása

 - Anyagi támogatás                                                          - Jótékony adományok

- Új tagok szerzése                                                           - Jézus Krisztus felkínálja a megváltást az embereknek


Mi különbözteti meg a keresztény eredetű egyházakat a szektáktól?
- az ökumenizmus
- a keresztény történelemmel szembeni álláspont

A szekták hatása az ember életére:
- nagy károkat okoznak az ember személyiségében
- sértik az alapvető emberi jogokat
- rossz hatással vannak az ember lelki fejlődésére
- rossz hatással vannak az ember személyközi kapcsolataira
- fizikailag, lelkileg és anyagilag függővé teszik az embert
- ravasz, erkölcstelen, manipulációs módszereket használnak

A szektaságtól való függés okai:
- a kíváncsiság
- az élethelyzet
- a szabadidőtöltés módja
- az otthontól, szülőktől való leválás
- a veszélyeztetett családi háttér
- a hatáscsoportok befolyása

A LEGVESZÉLYEZTETETTEBB RÉGEG ... A FIATALOK...

Mit keresnek az emberek és mit nyújtanak a szekták?
- közösséget
- válaszokat keresnek
- elismerést

A szekták megkülönböztetése
- a kelet jegyeit hordozó szekta
- mágikus - ezoterikus szekták
- öntökéletesedést célzó szekták
- Adventisták
- Mormonok
- Moon szekta - múnizmus
- Szcientology
- New Age
- Hare Krisna

Előadásainkat záróimával fejeztük be.

Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalaból kifolyó víz, tisztíts meg engem.
Krisztus szenvedése, erősíts meg engem.
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled.
A gonosz ellenségtől, oltalmazz meg engem.
És juttass el Magadhoz engem.
Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged.
Mindörökkön örökké. Amen

(Minden kedves blogolvasónak figyelmébe ajánlom a Die Welle c. filmet, hogy nézze meg!)
"

Köszönjük, s nemsokára kezdődik a következő év.

Továbbadni - Szent Kozma és Szent Damján


Szent Kozma és Szent Damján vértanúk emléknapja van ma. Nem erre mifelénk éltek, sőt, Egyházunknak az ún. keleti részéhez tartoztak, amely azokban az időkben egyfajta elkülönülést is jelentett. E két szent híre mégis elterjedt az egész világon, a mi környékünkön, területünkön is. De nem magától.
Történt, hogy egy nagy uralkodó, nevezetesen Justinianus császár megbetegedett. Halálosan. Hallott azonban e két orvos testvér szent életéről. Hozzájuk imádkozott, az ő közbenjárásukat kérte. És imádsága meghallgatásra talált – meggyógyul betegségéből. S tudta, e két szentnek köszönheti mindezt. Ezért elhatározta, hogy az ő tiszteletüket elhíreszteli mindenkinek, hogy másokon is segíthessenek, hogy másik is tudják az ő nevüket hívni segítségül. S többek között Justinianus császárnak köszönhetően immár mi is ismerjük őket.
Ne féljük és ne restelljük mi sem elhíresztelni, ha megtörtént, hogy egy-egy szent a segítségünkre sietett, vagy ha nyilván tapasztaltuk: imánk meghallgatásra talált. Osszuk meg egymással lelki élményeinket is, kedvenc szentjeink tiszteletét, hogy egymásnak buzdítást, reményt, biztos támogatást adva mi is közéjük, a nagy szentek közé jussunk.ő