2016. október 21., péntek

Isten énekelt dicsérete - a himnuszok

Minden zsolozsma-imádságnak nagyon fontos része a zsoltárok mellett a himnusz elmondása-éneklése. Ma is ezeket a szavakat énekeltük a szentmise előtt: „Hálát a végzett nap miatt, / s imát mondunk az éj elé, / mit fogadtunk, ha megsegítsz, / most teljesíti himnuszunk.” Ezek a szavak gyönyörűen összefoglalják az egyházi himnuszok lényegét: Isten dicséretét. A himnusz ugyanis nem más, mint Isten énekelt dicsérete. S hogy miért olyan fontos ez?
Szent Ágoston ekképp elmélkedik erről a gyönyörű Isten-dicséretről: „A himnuszok éneke magában foglalja Isten dicséretét. Ha lenne is dicséret, de nem lenne Isten – nincs himnusz sem; ha lenne is dicséret, és Isten dicsérete, de nem éneklik – nincs himnusz. Illik tehát, hogy ha van himnusz, akkor birtokolja eme hármat: a dicséretet, és Istenét és az éneket.”

E szavakon elmélkedve és felbuzdulva mi is mindig, és mindig szívből kapcsolódjunk bele Egyházunk gyönyörű himnuszainak éneklésébe. Vegyük ki mindig részünket Isten dicséretéből éppen annyira, amennyire időnkből, erőnkből, és tehetségünkből telik.