2012. június 27., szerda

A fönséges Szent László


Egy írástudó alattomos szándékkal megkérdezte...
Első látásra a mai törvénytudó jót akart, ugyanis kérdezte az Istent, hogy valamire válaszoljon neki, hogy segítsen az isteni parancsokat jobban megérteni. Azonban nagyon fontos felfigyelni arra, hogy milyen szándékkal kérdezte őt. Azt mondja a szentíró: „alattomos szándékkal” kérdezett. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen szándékkal cselekszik valaki. Igaz, a szándékot sokszor kívülről nem látni, mégis döntő szerepet játszik abban, hogy egy tett erkölcsileg jó-, vagy éppen rossz. Tehát hogy jócselekedetként „íródik fel” az Istennél, avagy épp ellenkezőleg. Nem elég valami jó dolgot akarni, ahhoz jó eszközöket felhasználni, hanem a szándéknak is jónak, nemesnek kell lennie.
A két lábon járó ember létezésétől fogva automatikusan kettéosztja a teret: lent, alul vannak az alantas, az alattomos dolgok, fönt pedig a fenséges dolgok. A mennybe is felment az Isten, a pokolra pedig alá szállt. Gyönyörűen kifejezi tehát a mai törvénytudó „alattomos szándéka” azt, hogy egyáltalán nem jó cselekedetről volt szó.
Szent László, mai szentünk azért került a fenséges Isten színe látására, fel a mennybe, mert tetteit mindig jó szándék vezérelte. Ő nem csak egyházilag, hanem politikailag is tovább szervezte az országot. Ezért ma külön imádkozzunk arra a szándékra, hogy napjaink politikusainak tettei is valóban erkölcsileg jó cselekedetek legyenek, melyeket mindig jó szándékkal, a jó cél érdekében, s minden népnek jót akarva vigyék véghez.

Újra MISSZIÓ EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN!2012. július 1. - 7. a Regnum Christi Mozgalom és a Krisztus Légiója Kongregáció "Reményünk Krisztus" mottóval missziót szervez plébániaközségünkben, melyre nagy szeretettel várunk mindenkit!
Ipolyvarbó, Nagykér, Kiskér és Kovácsi községekben fognak zajlani az események, melyek fő szervezői és résztvevői a budapesti "regnumos" közösségből való fiatalok Michael Duffy L.C. (Mike atya) és Bartha Péter L.C. (Péter testvér) vezetésével.

A sokrétű, gazdag, és tartalmas programokra mindenkit nagy szeretettel várlak én is, s persze a szervezők is.

Remélhetőleg mindannyian emlékszünk a tavalyi misszióra, mely szintén községünkben zajlott. 

Missziónk nem titkolt célja plébániaközösségünk lelki fellendülése, Istenhez közelebb kerülése.

Ezt igyekszünk majd megvalósítani munkánkkal, segítségünkkel, imáinkkal, a beszélgetéseken és sport eseményeken, valamint a családlátogatásokon keresztül.

Kérlek mindannyiotokat, fogadjátok be őket (szállást adva, vagy csak egy-egy látogatás alkalmával), nyissátok meg szíveteket. Nem kapni, hanem adni akarnak nektek - mindenekelőtt szeretet - a legkülönbözőbb formában.

S már most, négy nappal a misszió kezdete előtt imádkozzunk értük, saját magunkért, hogy egymást segítve, bátorítva, támogatva közelebb és közelebb kerüljünk Istenünkhöz.


A program körülbelül a következő lesz (a züld színű eseményekre mindenkit várunk):„reményünk Krisztus”

·         Vasárnap – érkezés 16:00 

o    19:00 focimeccs

o    21:00 tábortűz – sütögetés
·         Hétfő
o   7:15 – reggeli /családoknál/ 
o   8:00 – reggeli ima /templom/
o   9:00 – 11:00 munka – családoknál, plébániai kerítés festése
o    11:15 – rózsafüzér /templom/
o    12:00 – ebéd /a házaknál/
o    14:00 – 17:00 – angol óra, játékok + segítség – munka /iskola/
o    18:00 – szentmise + gyóntatás/fél óra/ /templom – Mike a., Gyuszi a./
o    19:00 – foci /pálya/
o    21:00 – játék, tábortűz /plébánia udvar/

·         Kedd – ugyanaz + felnőtt foci 15+; + tanúságtétel a pályán

·         Szerda
o   7:15 – reggeli /családoknál/
o   8:00 – reggeli ima /templom/
o   9:00 – 18:00 – misszió
o   18:00 – szentmise+gyóntatás /templom – Kovácsi – Mike atya/; Varbó - Gyuszi atya
o   19:00 – foci /Kovácsi – pálya/
o   21:00 – tábortűz /Kovácsi/
·         Csütörtök
o   7:15 – reggeli /családoknál/
o   8:00 – szentmise /templom/
o   9:00 – 12:00 – munka /Varbó – faluban, plébánián/
o   12:00 – ebéd /családoknál/
o   14:00 – 20:00 – strand, fürdés – gyerekek is Varbóról /Alsósztregova/
o   21:00 – vacsora /családoknál/
·         Péntek
o   7:15 – reggeli /családoknál/
o   8:00 – reggeli ima /templom/
o   9:00 – 11:00 – munka /faluban, plébánián/
o   12:00 – ebéd a családoknál
o  13:00 – 15:00 – angol óra /iskola/, ministráns óra /Mike atya, Péter testvér – templom/
o   15:00 – 18:00 – akadályverseny, sport /iskola udvar/
o  15:00 – Isteni irgalmasság rózsafüzére, előadás, szentségimádás, keresztút az időseknek, betegeknek + gyóntatás /Mike atya/ - mindenkit elhoznak
o   18:00 – szentmise /Nagykér – Mike atya, Varbó – Gyuszi atya/
o   19:30 – foci /Nagykér/
o   21:00 – tábortűz /Nagykér/
o   ?