2013. május 7., kedd

Mi történt Rómában az elmúlt héten?


A Loretói litánia - 5


Tegnap először szólítottuk meg Szűzanyánkat, mint Szentséges Szűz Máriát, mint Istennek szent Anyját és mint Szüzeknek szent Szüzét. S már ezektől a mélységes megszólításoktól kezdve mindannyian így fohászkodunk végig az egész litánián: Könyörögj érettünk! Vagy latinul: Ora pro nobis!
Mi minden van e rövid szókapcsolat mögött? Eredetileg ezt a szót, hogy orare a latin köznyelvben a bíróságon alkalmazták, mikor a „védőügyvéd” védence érdekében fordult a bírósághoz – egyezkedni. Tehát ez a könyörgés annyit jelentett, mint közbenjárni valaki ügyében annál, akinek van joga dönteni – ítélni, vagy elengedni. Ezzel a könyörgéssel, oratioval próbálta a védő az ítélőt megnyerni, a kérő fél érdekében megnyerni. S így az a védő, aki ezt kérte nemcsak védő lett, de egyben közvetítő is a vétkes és az ítélő között. Talán emlékszünk még, hogy tegnap éppen a Szűzanya közvetítői szerepéről elmélkedtünk, aki az Isten és a teremtett dolgok között áll.
Szent Gertrúd mikor a Szűzanyához való imádságában a Szüzek Királynőjének szólította a Szűzanyát, egy látomásban megjelent neki Mária, amint épp az Isten trónja elé járult. Nagy tisztelettel letérdelt, és úgy mutatta be magát Istennek, mint közbenjárót, aki az emberekért könyörög. De nem csak úgy általánosan, hanem külön-külön mindenkiért. De a királyok Királya, az ő Szent Fia felemelte őt, a trónja mellé ültette, s végtelen hatalmat adott neki, hogy úgy tegyen, ahogy tetszik neki.
Szűz Mária a földön nemcsak édesanyja volt a Megváltónak, hanem mindenben segítette Jézust a megváltás művében. Éppen ezért most sem – mikor már megdicsőülten az Istennél van – lehet más feladata, mint az Istenben hívőket az örök üdvösségre vezetni. S amire az Isten képes csupán saját akaratával, hasonlóra képes Mária alázatos könyörgésével. Damaszkuszi Szent János írja: „Szűz Mária annyira közel került a (…) Szentháromsághoz, hogy az Isten nem utasít vissza tőle egy kérést sem, mert ő mindig és csak olyat kér, ami kedves előtte.
Egykori szentatyánk, XIII. Leó az egyik enciklikájában (Adiutricem populi) így tanít: Szűz Mária először az emberiség megváltásának művéhez adta alázatos szolgálatát. S most ugyanezt a szolgálatot végzi, mikor azt kegyelmet közvetíti, amely állandóan árad a Szent Keresztből.
Sőt Szent Anzelm egyháztanítónk még mélyebbre látott, s azt tanította, hogy amire közbenjárásával képes az összes szent Máriával, arra képes a Szűzanya is egymaga. „Ha elhallgatna Mária, egyetlen szent sem fog közbenjárni értünk. De ha Szűz Mária könyörög értünk, akkori a többi szent is esdekel és segít.”
Könyörögj érettünk! – Mily rövid könyörgés, de milyen mélységekbe hatol, s milyen magasságokba száll. Ki ne merjük mondani lelketlenül, bizalmatlanul! Ki ne mondjuk csak szokásból, vagy unottan. Alázattal, de bizalommal; lelkesen, de egyben visszafogottan kérjük százezerszer, meg ezerszer: Szűz Mária, könyörögj érettünk!