2016. április 4., hétfő

Gyümölcsoltó Boldogasszony

Gyümölcsoltó Boldogasszony-, Jézus fogantatásának ünnepe van ma. Gyönyörűen tanítja Egyházunk e mai ünneppel, hogy az emberi élet nem a születéssel, hanem a fogantatással kezdődik. Ezért ünnepeljük ma azt a csodálatos eseményt, hogy Mária gyermeket fogan méhében a Szentlélektől. Pedig hány intézmény, állam mondja ki, hirdeti: csupán a születéstől számítódik az élet. Amíg a gyermek az anyja méhében van, addig nem számít embernek – ezt tanítják, sőt megengedik, hogy az ilyen pici, ártatlan gyermeki életeket kioltsák az abortusszal. Korunk egyik legnagyobb problémája ez.
„Íme, eljövök Uram, hogy megtegyem a te akaratodat” – énekeltük a zsoltáros szavaival. Nem Jézus születésékor hangzanak el ezek a szavak, hanem már abban a pillanatban, amikor megfogan a gyermek az anya méhében. Mivel az Isten terve, akarata már a látszólag tehetetlen gyermekre is kiárad. Istennek már vele is terve van. Egy másik helyen imádkozza a zsoltáros: „Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél”. És ki merné meghiúsítani a végtelen és fölséges Isten tervét? Kinek lehet rá joga, hogy elvegye, kioltsa az élétet? Sőt egy másik ember életét! Azért, mert a saját testében van az a másik, talán joga van rá? Pontosan ellenkezőleg. Mivel az édesanya a saját testében hordozza a gyermeket, ő felel érte. Egyedül ő tudja őt megvédeni. S akkor a gyermek senki másra nem számíthat – csak az édesanyjára. Legyen ez mindig előttünk, s az annyi önfeláldozó, mondhatjuk hős édesanya példája, akik sokszor óriási nehézségek között, de örömmel, hűen hordozták méhükben gyermeküket egészen a születésig. Gondoljunk csak a Szűzanyára. Nem nézett ki rózsásan a jövője. De tudta, az Isten tervében játszik nagy szerepet – így lett hős és példa mindannyiunknak.
Mécs László beszéli el egyik versében Szent Kristóf legendáját. Hogyan vitt át egy gyermeket a zúgó folyón, s hogyan változott át az a gyermek Jézus Krisztussá. Ebből ered Szent Kristóf neve is, ugyanis a Christoforos Krisztus-hordozót jelent. A költő pedig éppen hozzá hasonlítja az édesanyát, mikor így ír: „Ki Istent sejt a kisegyerek / lelkében, annak (bár teher) / öröm hordozni anyaméhben, / vállán, át gondok árvízén, / s legendahős már életében.
Szűz Máriához hasonlóan legyetek ti is, kedves édesanyák, vagy majd leendő édesanyák ilyen hősök, ilyen szentek, hogy rajtatok keresztül véghezvihesse Isten az ő csodálatos, magasztos tervét. Mi férfiak pedig meg akarjuk ígérni, hogy minden jóban támogatunk titeket.

Gyümölcsoltó Boldogasszony, mindannyiunk Édesanyja, segíts nekünk mindebben.

A teljes vers Mécs Lászlótól:

„A hősi élet kezdete:
- mondotta egy vén remete
egy szép, nagyálmú óriásnak –
keresd, ki senkitől se fél,
annak szolgálj és senki másnak!”

Ment-mendegélt nagy-szertelen,
és szolgálta a szerelem,
mámor, pénz, háborús dicsőség
bálványait – s úgy látta: mind
zsarnok, fél, sárba húzza hősét.

A remetéhez ment megint:
az szólt, látván arcán a kínt:
„A Szeretet a legnagyobb úr,
mert ő az Isten. Hős leszel,
ha őt szolgálod már ezentúl.”

Ment-mendegélt. Folyóhoz ért.
Kunyhót épített, bár a Célt
nem tudta még. Egy nyári reggel
a víz áradt, s az óriás
találkozott a Szeretettel.

A szennyes megvadult vizen
nem juthatott át senkisem,
mert rossz pallóját elsodorta.
A népet most az óriás
a vállán vitte-hozta sorba.

S egy éjjel hallja, kis gyerek
szólítja túlról, pityereg,
sír, mint kinek nincs anyja-apja.
Az óriás hozzárohan,
s mint könnyű pelyhet vállra kapja.

S amint gázol, zeng, zúg a hab,
a gyermek egyre súlyosabb:
kínnal lábolja át az örvényt,
s midőn a sárkunyhóhoz ér,
meglátja, hogy nagy csoda történt.

Jézuska volt a kisgyerek,
várt rá egy angyalsereg,
hárfázott s így dalolt a kórus:
„Hős lett a Krisztus-hordozó
pogány, deákul: Kristophorus.”

Ki Istent sejt a kisgyerek
lelkében, annak (bár teher)
öröm hordozni anyaméhben,
vállán, át gondok árvízén,
s legendahős már életében.

Miserend és hirdetések - Húsvét 2. vasárnapja