2014. december 10., szerda

Vezetve lenni - ádvent 11. napja

Olyan csodálatosan vezet Egyházunk ez ádventi időszakban. E mai szentmisén így könyörögtünk: „Istenünk, ne enegedd, hogy gyöngeségeink letörjenek minket, míg mennyei Orvosunk érkezését várjuk...
Valóban egy-egy szép elhatározás gyorsan derékba törhet, ha elfogy a kezdeti lendület. Ez pedig csakis a mi hibánk, a mi emberi természetünk gyöngesége. Talán elhatároztuk, hogy fogunk járni a hajnali szentmisékre – de nem bírtunk felkelni az ágyból. Talán megfogadtuk, hogy imáinkra jobban odafigyelünk – de újra teljesen máshol járt az eszünk... Gyengeségünk, bűneink bizony letörhetnek minket. De ha Egyházunkkal együtt imádkozunk, biztosan kapunk elég erőt, állhatatosságot. Ahogy a mai olvasmányban tanít nagy mesterünk, Izajás: „Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el”.

Az idei ádventben sem kell különleges dolgokat tennünk, hogy lelkiekben gyarapodjunk. Csak figyeljünk és hallgassunk Egyházunk szavára, s kéz a kézben vele biztosan eljutunk célunkhoz: nem csak a karácsony ünnepéhez, de magához az Istenhez is.