2015. július 14., kedd

Beteljesül(t) /Mt 11,20-24/

Jézus több város pusztulását – mint hallottuk az imént – előre megmondta. Nem valamiféle eleve elrendeltség miatt, hogy azok lakosai sehogy sem üdvözülhettek volna, hanem mert – s ő előre tudta – elutasították az isteni kinyilatkoztatást, magát Jézust, és az ő szavát.

Kafarnaumról Jézus ezt hirdette: „Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennálna.” Két hónappal ezelőtt jártam Kafarnaumban. Az egykori népes város helyén ma már csak mindössze néhány rom található. Teljesen elpusztult és kihalt. Jézus jövendölései, ígéretei mind beteljesültek, vagy majd beteljesülnek. Ezt teljesen egyértelmű tények bizonyítják. Vegyük szavait mindennél komolyabban.

Miserend és hirdetések - Évközi 15. vasárnap