2013. január 13., vasárnap

Miserend és hirdetések - Urunk megkeresztelkedése

Urunk megkeresztelkedése


Egy legenda szerint mikor Szűz Mária a kis Jézussal Egyiptomba menekült, útközben egy asszony befogadta őket házába. Ennek az asszonynak a kis fia nagy beteg volt – teste tele volt sebekkel és fekélyekkel. Egy este, amikor Szűz Mária megfürdette a kis Jézust, mondta az asszonynak, hogy ugyanabban a vízben fürdesse meg a saját fiát. Az asszony így is tett, megfürdette abban a vízben a gyermekét: s mikor megtörölte őt, minden seb azonnal elmúlt, bőre szebb lett, mint valaha.
Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe van ma. Aki nem azért keresztelkedett meg, mint az összes többi ember: hogy a keresztség lemossa bűneit. Jézus alámerült a Jordánban azért, hogy a vizet megszentelje. S ettől a pillanattól kezdve, ettől a megszenteléstől kezdve a víz több lesz önmagától /Adoremus/. A megszentelt víz új erőt, új rendeltetést kap. Ahogyan az egyik neves püspök tanítja: „Krisztus megkeresztelkedik, de nem azért, hogy a víz tegye őt szentté, hanem azért, hogy ő szentelje meg a vizet.
A víz a tisztaságot, az életet jelképezi és adja az anyagi világban, s a bűntelenséget, a megtisztulást a lelki életben. Mikor megkereszteltek bennünket, meghaltunk a bűnnek – tisztává váltunk. Ahogyan a Keresztség liturgiája tanítja: Vízből és Szentlélekből Isten új életet ajándékozott nekünk. Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. A víz titokzatos ereje által adja meg Isten a lelki újjászületést.
Mi is a múlt héten ugyanazon Krisztusnak hatalmával vizet szenteltünk. Használjuk gyakran otthonainkban – hintsük meg vele minden nap saját magunkat, Isten adta erejét, s általa az ő kegyelme száll le ránk. De nem mindegy, hogyan használjuk. Jézus, mikor a vizet megszentelte, mikor megkeresztelkedett – hallottuk az evangéliumban – , miközben imádkozott, megnyílt az ég, s a Szentlélek leszállt rá látható alakban. Így nekünk is mindig, mikor szenteltvizet használunk, imádságos lelkülettel kell ezt tennünk. S akkor nekünk is megnyílik az ég, s leszáll Isten ereje éppen a megszentelt víz által. Isten akarta így, hogy a látható jeleken keresztül megkapjuk láthatatlan kegyelmeit.