2013. december 11., szerda

Roráte - 6

E mai napon és reggelen egy újabb gyönyörűen mélységes imára tanít meg minket Anyaszentegyházunk. Így imádkoztunk a könyörgésben: „Mindenható Istenünk, (...) ne engedd, hogy gyöngeségeink letörjenek minket, míg mennyei Orvosunk érkezését várjuk”.
Nagyon jól tudja Istenünk, mire is van szükségünk. Ismeri természetünket, ismeri hibáinkat. Tudja, milyen nagy elhatározásokat tudunk tenni – például az ádvent elején, de ugyanúgy ismeri, milyen könnyen elcsüggedünk, elfáradunk, feladjuk, ha valami nem sikerül. Ezért tanítja nekünk ezt az imádságot, hogy megerősödjünk, hogy rendszeresen imádkozzunk kitartásért, állhatatosságért – s hogy megtanuljuk: a várakozás türelemre és erősségre nevel. Így várjunk Urunkra ebben az ádventben is.

Mindenható Istenünk, (...) ne engedd, hogy gyöngeségeink letörjenek minket, míg mennyei Orvosunk érkezését várjuk”.