2016. június 3., péntek

Jézus Szent Szíve

Ma az egész világon Jézus Szentséges Szívét ünneplik. S talán számunkra is az egyik legkedvesebb ünnepek egyike. Ezt bizonyítja az is, hogy sok érzés, s néha még érzelgés is van közkedvelt Jézus Szíve-énekeinkben.
Így imádkoztunk a szentmise elején: Istenünk (...) megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg Fiad irántunk való szeretetét. Arra emlékezünk, és azt ünnepeljük tehát, hogy az Isten nem azt adja, ami jár, hanem jótéteménnyel kegyelmeit, azaz ingyenes ajándékait adja. Az ő végtelen jóságából.
Szelíd és alázatos szívű Jézus – imádkozzuk főleg elsőpéntekeken. Jézusom irgalmas Szíve – hangzik a könyörgés. Miben szelíd? Miben irgalmas? Így tanít a Szentírás egyik zsoltára: „Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. (…) Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy az irgalma az igaza iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket.

Ilyen a mi Istenünk, s ezt ünnepeljük ma. Ő nem egy az egyben visszaadja, ami járna, hanem a bűnt elengedi, a kegyelmet megadja. Jézus irgalmas Szíve felülír minden törvényt, minden igazságszolgáltatást, s a szeretetet és megbocsátást veszü alapul. Az a mai ünnep legszebb és legfontosabb üzenete, hogy mi: Jézus Szívét dicsérni jöttünk el misére, jöttünk el misére. Azt a Szívet, mely nékünk új törvény szekrénye. Nem az Ószövetségnek régi szolgasága, hanem a kegy, bocsánat s irgalom forrása. Szent Szív légy áldva! Ne csak ezt az éneket, de magát a Jézus Szíve-tiszteletet is tanítsuk meg gyermekeinknek, unokáinknak, hogy ők se veszítsék el soha a reményt, mely mindig ott van Istenünknél. Hogy ebben a templomban se maradjon abba soha a Jézus Szíve-tisztelet. Ha már mi nem is leszünk itt, gyermekeink, unokáink zengjék tovább szent énekeinket, és dícsérjék Jézus Szent Szívét – mindig tanítva arra a következő nemzedéket.