2014. január 7., kedd

Vízkereszt után

Vízkereszt ünnepe után is még a karácsony ünnepe a fő témája és tárgya liturgiánknak, szentmiséinknek. Ha meg szeretnénk érteni egy-egy nap lényegét, ünneplésünk tárgyát, akkor a nap könyörgésében, a Collectában kell azt keresnünk.
Ma is egy gyönyörű, a karácsonyhoz kapcsolódó imádságot terjesztettünk Istenünk elé – éppenséggel latin nyelven: „Istenünk, Fiad emberi testben jelent meg köztünk. Add, kérünk, hogy bensőleg alakítson újjá minket Jézus, aki külsejét tekintve hasonló lett hozzánk.” Csodálatosan használ Egyházunk efféle hasonlatokat, ellentéteket, hogy minél jobban tudatosítsuk, megjegyezzük a lényeget. Mi ugyanis sokszor hallunk Jézusról, s talán jobban a külső körülményeket képzeljük el egy-egy evangélium hallatán – s ugyanúgy templomunk festményei is Jézus külsejét mutatják nekünk. De ő éppen azért lett külsőleg hozzánk hasonló, hogy a mi bensőnket változtassa hozzá hasonlóvá. Külsőleg ő hasonlított, hogy belsőleg mi hasonlítsunk.

Karácsony lassan elmúló ünnepe alkosson maradandót bennünk: váljunk e mai szentmisével is az Atyához oly gyakran, buzgón fohászkodó Jézushoz hasonlóvá.

Miserend és hirdetések - karácsony utáni 2. vasárnap