2015. július 25., szombat

Évközi idő tizenhetedik vasárnapja

Az előbb hallott csodálatos kenyérszaporítás Jézus egyik legismertebb csodája. De ez a csoda nemcsak mára vált ilyen ismertté, hanem amint ez megtörtént, Jézust azonnal, erőszakkal királlyá akarták tenni. Ő azonban visszavonult, eltűnt előlük. Vajon miért? Hisz máskor ő maga mondja, ahogy a passióban is hallani szoktuk: „Igen, én király király vagyok.” A csodálatos kenyérszaporítás után azonban ő eltűnik előlük.
Egy ilyen csodatevő királyt ma is elfogadna minden nép, minden nemzet. Persze ma nem azt kérnék, hogy kenyeret szaporítson, sokkal inkább azt, hogy pénzt. Eléje tennének néhány eurót, s kérnék, úgy sokszorozza meg, hogy mindenkinek bőségesen jusson – mint akkor a kenyerekből. Ő pedig – Isten lévén – mindezt meg tudná tenni. De ahogy a mi történet is mutatja: ő nem ezt akarja. Ő nem a földi-, mulandó dolgokat jött gyarapítani, sokasítani, hanem a mennyei és örök dolgokat akarja velünk megismertetni. Ezért nem hagyja, hogy földi királlyá tegyék, mert tudja, akkor mindig csak az effajta csodákat kérnék tőle, és sosem tudnának betelni a földi jóval – bármennyit is adnának neki.

Ez a mai vasárnap, ez a mai szentmise (többek között) erre akar megtanítani minket, hogy mi is megértsük: Isten nem a mi földi kívánságaink mindenkori beteljesítője, hanem Isten, aki az örök mennybe hív. Mindenekelőtt üdvösséget kérjünk tőle, nehogy előlünk is eltűnjön, mint akkor a tömeg elől.