2016. február 7., vasárnap

Évközi idő ötödik vasárnapja

Igyekezzünk ezen a szentmisén is átgondolni, átélni a Szentírás nyújtotta szavakat – hisz tanítanak, nevelnek, buzdítana ma is.
Így számolt be látomásáról Izajás próféta: „Abban az időben… láttam az Urat.” Micsoda? – gondolhatjuk. Elég fantasztikusnak tűnhet. Egy ember, aki „látta” az Istent – milyen szentnek kellett lennie… milyen kegyelem! Meglátni az Istent… De talán rálegyintünk: nem sok közünk van hozzá, hisz milyen távol áll ez tőlünk. Nekünk úgysem fog megjelenni az Isten, mi úgysem láthatjuk. Mégis üzen nekünk ez az istenélményről való beszámoló.
Amint Izajás fölfogta, hogy kivel is áll szemben, felkiáltott: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek urát.” Szinte remegett bűnössége, méltatlansága láttán. Izajás Isten végtelen jóságát és szentségét tapasztalva megérzi, milyen bűnös ő maga. Hasonlóan, mint Szent Pál a szentleckében: „Krisztus (…) megjelent, mint egy elvetéltnek, nekem is. (…) Én ugyanis utolsó vagyok…” Vagy, mint Szent Péter az evangéliumban: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok”…
Aki Istent látta, aki Istent hallotta, aki Istennel találkozott – mind bűnös ember volt, de mind beismerte bűnösségét. Éppen ezért Izajásnak az Úr megbocsátotta bűneit, Pál Isten kegyelméből apostol lett, Péterbe bátorságot öntött: „Ne félj!”
De mire tanít mindez, ha mi úgysem látjuk, úgysem halljuk Istent, úgysem találkozunk vele?

Higgyük el, a legvalóságosabb módon, a legmélyebben egyesülhetünk vele. A szentáldozásban nem csak mutatja magát az Isten, nem csak szól, nem csak találkozik velünk, hanem belénk jön, eggyé válik velünk. Mi se tehetünk mást. Minden szentmisén a lehető legőszintébbek,  legtudatosabbak, legátéltebbek legyenek szavaink: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.