2015. március 2., hétfő

Rajtunk múlik, mi lesz velünk /Lk 6,36-38/

Milyen jó lenne, ha Isten hozzánk mindig irgalmas lenne, ha nem mondana ítéletet felettünk, ha mindig megbocsátana, ha mindent megadna, ha túlcsorsuló mértékkel adná ajándékait. De mindez nem csak egy utópia, elérhetetlen valóság. Éppen ma tanítja Jézus az evangéliumban: ha mi ilyenek leszünk felebarátainkkal, Isten is ilyen lesz velünk.

Rajtunk áll-, vagy bukik, hogyan viselkedünk embertársainkkal szemben – s végső soron az is, milyen lesz mihozzánk az Isten. Mert „amilyen mértékkel mi mérünk, úgy mérnek majd nekünk is”. Éljünk úgy, hogy ez az isteni törvény ne a kárhozatunkra, hanem mindig csak a javunkra váljon.