2013. február 19., kedd

"...ne szaporítsátok a szót..." /Mt 6,7-15/


Érdekesek lehetnek számunkra Urunk, Jézus mai szavai: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót...“ Meglepőek lehetnek ezek a szavak, hisz többször hallottuk az evangéliumból, hogy Jézus pl. az egész éjszakát imádságban töltötte. Rengeteget imádkozott, mégis arra int: imádkozás közben ne szaporítsátok a szót.
Valahol olvastam, hogy az egymást szerető szíveknek egy szó, egy tekintet, egy kézfogás is elég. Az egymást szerető emberek nagyon jól tudják, hogy sokszor többet ér a csendes, de őszinte együttlét, mint a fecsegő, véget nem érő beszéd. S higgyük el, megvan a veszélye a túlságosan sok kimondott szónak az imádságban is. Beláthatjuk már a közösségi életben is: Ha egy társaságban állandóan csak mi beszélünk, akkor nem jut szóhoz a másik ember – s így nem tudjuk őt sem meghallgatni, sem megérteni, sem megismerni.
Hasonlóan van az imádságban is: ha csak mi beszélünk, nem hagyjuk Istent szóhoz jutni, s nem tudjuk megismerni az ő szándékát, az ő akaratát. Nem halljuk meg sem vigasztaló szavát, sem a tettre intő felhívását.
Tanuljuk meg: sok szó nélkül is lehet jól imádkozni.

Köszöntő