2015. május 30., szombat

Szentháromság vasárnapja

Talán többen ismeritek – főleg a fiatalok közül – a híres kalandort, írót, hegymászót, Bear Gryllst – aki nem mellesleg hívő keresztény ember is. Főleg a Discovery Channel nevű televízióadón vetítik A túlélés törvényei c. sorozatát. Ez az ember rengeteg világrekordott megdöntött már: 23 évesen, a legfiatalabb brit hegymászóként jutott fel a Mount Everest csúcsára, jetskivel megkerülte az Egyesült Királyságot, elsőként szelte át egyedül a fagyos észak-atlanti óceánt egy nyitott, felfújható csónakban, motoros ernyővel elsőként repült át a Mount Everest fölött, vagy éppen különleges túlélési technikákat mutatott be a föld legveszélyesebb helyein. Bár nem minden helyzet úgy valós, ahogy a filmekben bemutatják, a lényeg mégis igaz: ez az ember, Bear Grylls keresi az újabb és újabb kihívásokat, s mindent megtesz, hogy a lehető legtöbbet kihozza magából. De mi köze ennek e mai naphoz, e mai szentmiséhez?
Isten megismerése, hitünk titkainak megismerése hasonlít a hegymászó kísérleteihez” /Horváth István Sándor/. Mi is, ha nem is fizikailag, de lelkiekben sokszor próbálkozunk megmászni egy-egy komolyabb hegyet, mikor vasárnapról vasárnapra, vagy talán napról napra el-elmélkedünk hitünk, vallásunk, Istenünk egy-egy titkán. Mikor próbáljuk megérteni a hitigazságokat, üdvösségünk történetének eseményeit, vagy éppen életünk történéseit, olyankor mi is – mondhatjuk így – hegyet mászunk, küzdünk a saját elménkkel, akaratunkkal, hitünkkel. És talán a legnehezebben meghódítható és elérhető csúcsnak a Szentháromság titka tűnik – az a titok, melyet éppen ma ünneplünk. Mert valóban az emberi értelem számára érthetetlen: hogyan lehet egy Isten, aki mégis három személy? Különböző egyházatyák, hittudósok próbálták példákkal megközelíteni, érthetőbbé tenni ezt a hittitkot, de van egy pont, amelytől nem tudunk tovább jutni.
Van azonban egy fontos kulcs a Szentháromság -  nem is megértéséhez - inkább megsejtéséhez. Szent János apostol csodálatos kijelentése ez, amely így szól: “Isten a szeretet.” A keresztények azért hisznek a háromságos Istenben, mert hiszik, hogy Isten a szeretet! És itt kell gondolkodnunk: Ha Isten a szeretet, akkor valakit szeretnie kell. Olyan nincs, hogy a semmi szeretete, szeretet, amely senkire sem irányul. Ezt tudva pedig magától értetődően jön a kérdés: de kit szeret Isten, ha Őt szeretetnek nevezzük?
Elsőre talán azt mondhatnánk, hogy minket szeret! De tudjuk, hogy az ember csak néhány millió éve létezik. Kit szeretett Isten, amikor még nem volt ember? Nem lehet, hogy Isten csak egy adott időponttól kezdett el szeretni. Ő nem változhat.
Adhatnánk egy másik választ is, azt, hogy mielőtt minket szeretett, szerette a kozmoszt, a világmindenséget. De az univerzum is csak néhány milliárd éve létezik. Akkor kit szeretett Isten a világ létezése előtt, ha Őt szeretetnek nevezzük?
Végsősoron pedig azt sem mondhatjuk, hogy Isten Önmagát szerette, mert az önszeretet nem szeretet, hanem egoizmus, vagy ahogy a pszichológusok nevezik, nárcizmus.
Így nem marad más, mint amit a keresztény kinyilatkoztatás válaszol erre a kérdésre: Isten a szeretet, mert Ő örökké a Fiúban van, az Igében, akit azzal a végtelen szeretettel szeret, aki a Szentlélek. Minden szeretetkapcsolatban – így elsősorban az Istennél is – három személy van jelen, tanít minket Szent Ágoston – ahogy arról már többször elmélkedtünk: az, aki szeret; az, akit szeretnek; s a szeretet, amely egyesíti őket, vagy más szóval: maga a Szeretet.
Ezeken elgondolkodva, elmélkedve talán egy kicsivel többet sejtünk már az Isten szeretetéből, s a Szentháromság megfejthetetlen, felfoghatatlan titkából. Talán egy kicsit feljebb jutottunk a Szentháromság hegyén, bár a csúcsot itt a földön sosem érhetjük el. De most is újra elmondhatjuk: nagy dolgokról keveset tudni is sokat jelent. A Szentháromság végtelen nagyságából mi már sejtünk egy keveset, egy kicsit feljebb jutottunk a Szeretet hegyén. De reméljük, ez a kevés elég lesz ahhoz, hogy általa jobban szeressük Istent, s így eljussunk hozzá oda, ahol már nem sejteni fogjuk a végtelen szeretet, de mindenki a maga teljességében befogadja, megtapasztalja, és egy örökkévalóságon át élni fogja azt. Erre vágyódjunk, ezért éljünk, ezért szeressük Istent, s egymást egyaránt.

Bear Grylls tanúságtétele - kattints a videóra.