2015. augusztus 29., szombat

Évközi idő huszonkettedik vasárnapja

Az év folyamán rengeteg ünnepünk, emléknapunk van, mikor Egyházunk szentjeire emlékezünk, őket ünnepeljük. Tegnap például ismert szentünket, Szent Ágostont ünnepeltünk. Egyházunk példaként állítja elénk őket, a szenteket, mert életükkel azt bizonyítják, Isten tövényei, parancsai valóban az ember boldogságát segítik elő. Ők a lehető legpontosabban megtartották ezeket a parancsokat, s életük végén nem csak boldogan távoztak innét, de az örök boldogságra is eljutottak. És éppen erről beszél nekünk ma Egyházunk is: hogy minél jobban igyekezzünk megtartani a parancsolatokat.
Persze nem olyan könnyű mindezt hinni. Hisz a parancsok betartása sokszor igencsak nehéz. S ha valamit nehezen teszünk meg, ha nem látjuk pontosan az lrtelmét, akkor az – könnyen lehet – nem boldoggá tesz, hanem fáradttá, kimerültté, szomorúvá. De éppen erről tanítja előbb említett szentünk, hogy „Isten olyan, mint az orvos: nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyulásához szükséges.” Isten parancsai is – még ha nem is tetszenek mindig, a mi boldogságunkat akarják elősegíteni. Ehhez azonban igaz és mély hit kell, hogy annyira megbízzunk Istenben, hogy bármit képesek legyünk megtenni, amit mond – csak mert ő mondja, s ő is a mi boldogságunkat akarja.
Mindez azonban nem egy pillanat műve. Az ember hite nem állandó, nem konstans, hanem folyamatosan változik: egyszer növekszik, máskor csökken, erősödik, vagy éppen gyengül. Ezért e mai szentmiséből is azt tanuljuk meg, hogy a parancsok betartása mindekelőtt hitünkből fakad – azon alapszik, arra épül, s abból táplálkozik. Kérjünk ezért ma Istentől nagyobb hitet, hogy minél mélyebben hinni tudjuk: az ő parancsai tényleg a mi boldogságunkat akarják bebiztosítani.

Ne kezdjük nagy dolgokkal. Ugyancsak Szent Ágoston tanítja: „A legnagyobb tett: hűnek lenni a kicsiben.” Legyünk hűek a napi imában, a napi lemondásban, a napi önfeláldozásban, a másikra való odafigyelésben, s akkor naponta növekszik majd hitünk, megmarad hűségünk – a nagy dolgokban is.