2014. február 12., szerda

Itt lakozik /1Kir 8,22-23. 27-30/

Valóban lehetséges-e, hogy az Isten itt lakozzék a földön? Hiszen a menny és az egek sem képesek téged befogadni...” – hallhattuk az ószövetségi Salamon hálaadó imájában a mai Olvasmányban. S minden bizonnyal ugyanezt a kérdést tette föl maga a Szűzanya is, mikor az angyal hírül hozta neki: ő lesz az Isten anyja. Így lett Szűz Mária a világ első tabernákuluma, hisz saját magában, méhében őrizte kilenc hónapon keresztül magát az Istent.

A mi templomunkban is itt van a tabernákulum, az a kis szekrény, ház, melyben maga az Isten lakik. Ez teszi a templomot Isten házává. Így mi is, bármikor bejövünk a templomba, vagy távozni készülünk innen, oda, a tabernákulum, az élő Isten felé irányítsuk tekintetünket, nézzünk oda, s térdhajtással köszöntsük Urunkat. Legyen ez a gesztus több mint egy szokás: legyen egész lényünk, testünk és lelkünk hódolata a végtelen, s mégis e kis helyen lakó Isten iránt.