2012. május 31., csütörtök

Idegenek és vándorok /1Pt 2,2-5. 9-12/


Szeretteim! Kérlek benneteket, hogy mint idegenek és zarándokok: Tartózkodjatok a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen törnek.“
Másodszor hallottuk ma ezeket a szavakat, melyek Szent Péter szájából láttak napvilágot. Nagy bölcsességgel idegeneknek és zarándokoknak nevezi a híveket, azaz minket is. Idegenek és zarándokok vagyunk, Krisztusban szeretett testvéreim! „A mi hazánk a mennyben van“ – ismerjük Urunk szavait. De nézzünk csak vissza erre a mai napra: nem ragaszkodtunk túlságosan a földi javakhoz, nem kerestük túlságosan a földi kényelmet, nem adtuk át magunkat a test kívánságainak?
Mindig szemünk előtt legyen: Idegenek, és zarándokok vagyunk itt. Máshova tartunk. Úgy éljünk, hogy oda „máshova“ el is érjünk.