2015. október 7., szerda

Miserend és hirdetések - Évközi 27. vasárnap


Rózsafüzér Királynője

Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk!
Ezt a jól ismert imádságot imádkoztuk mai szentmisénk elején. És talán ez az egyetlen ilyen könyörgés, amit mindannyian fejből tudunk. Ugyanis az Úrangyala imáságot szoktuk befejezni ezekkel a szavakkal. Amit azonban gyakran elmondunk, fejből megtanultunk, könnyen megszokottá és üressé válhat. Ezért most néhány pillanat erejéig figyeljük meg ezt a gyönyörű imát, hogy lényege minden egyes elmondásnál az eszünkben legyen. Röviden így foglalhatnánk össze: nekünk, akik megismertük Jézus életét, el kell jutnunk az örök életre is. Először is tehát meg kell ismernünk Jézus életét, gondolkodását, tanítását, tetteit. Ezt pedig úgy tehetjük meg, hogy rendszeresen, egész életünk folyamán olvassuk a Szentírást, vagy legalább hallgatjuk itt a szentmiséken – hogy megismerve Istenünket el is juthassunk hozzá.
Az októberben különös buzgósággal imádkozott rózsafüzér is Jézus életét mutatja be: a fogantatástól kezdve egészen a Szűzanya mennyei megkoronázásáig. Figyeljünk rá oda, s naponta kérjük a Rózsafüzér Királynőjét, hogy mutassa be nekünk Fiát, engesztelje meg nekünk Fiát, ajánljon minket Fiának, és mutasson be minket is Szent Fiának – a rózsafüzér által is.