2016. szeptember 12., hétfő

Szűz Mária Szent Neve

Ma Szűz Mária névnapja van. 333 évvel ezelőtt ezen a napon, szeptember 12-én szabadult fel Bécs városa a török támadások alól, s ennek tiszteletére rendelte el az akkori (Boldog XI. Ince) pápa ezt az ünnepet. A Szűzanya számunkra valóban a felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen őáltala kaptuk meg a Megváltót. Ezért is kell, hogy különös szeretettel és hálával forduljunk feléje.

Mindig a legnagyobb szeretettel és bizalommal mondjuk ki ezt a nevet: Mária. A napi szentolvasókban, imádságokban foglaljon el mindig különleges helyet ez a név. Ne fussunk át rajta oly gyorsan, ne mondjuk csak szokásból, de közben mindig gondoljunk az ő hatalmára, az ő segítségére, az irántunk való szeretetére. Így válhat minden nap szentebbé, kedvesebbé és még fontosabbá számunkra Szűz Mária szent neve.

Miserend és hirdetések - Évközi 24. vasárnap