2012. április 1., vasárnap

Virágvasárnap képekben

Ma, Virágvasárnap a mi kis egyházközségünkben is megünnepeltük Urunk jeruzsálemi bevonulásának és szenvedésének vasárnapját.
Egyházunk hagyományához híven ünnepünket az ágak (barka) megszentelésével kezdtük a templomkertben:Közben az ősi antifónát énekeltük:
Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr nevében jő, 
Izraelnek Királya, Hozsanna a magasságban.

Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának evangéliuma után elindult a körmenet, mialatt az egész közösség énekelte a virágvasárnapi himnuszt:


A második stációnál felelevenítettük az antifóna szavait (énekünkkel és cselekvésünkkel):


Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak ágait hozván 
elébe ment az Úrnak, s kiáltotta hangos szóval: 
Hozsanna a magasságban.
Kis idő után elérkeztünk a harmadik állomáshoz, mikoris:
Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén ruháit az útra, 
nagy szóval így kiáltott:
Hozsanna Dávid Fiának, áldott, ki jő az Úr nevében.
énekkarosaink szolgálat közbenVégül a templomban elérkeztünk a körmenet csúcspontjához, mikor kifejeztük hódolatunkat a Krisztus Király előtt:
Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk;
kinek gyermeki szép sereg mondott ékes éneket:A körmenetet ezzel a könyörgéssel zártuk:


Segíts meg minket a most következő napokban, üdvözítő Istenünk, s úgy vezess végig rajtuk, hogy húsvéti jótéteményeidet, melyekkel minket kegyesen megújítottál, majd örvendezve idézhesse fel ünneplésünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Az oltár már elő volt készítve a legszentebb áldozathoz: Az utolsó kép már a szenvedéstörténet, a passió imádkozása közben készült:
Hála és köszönet a segítkezőknek, különösen az énekkar minden egyes tagjának és a ministránsoknak, a sekrestyés néninek s mindenkinek, aki részt vett közös ünneplésünkben.

Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére!

A szép fényképekért hála és köszönet Fagyas Róbert barátomnak, egyházközösségünk fő fényképészének.