2013. március 30., szombat

Az áldott éjszaka - Nagyszombat éjjelén


Ebben az órában, ezekben a percekben csúcsosodnak ki a húsvéti ünnepek. Az az éjszaka, az az ünnep, melyre több mint negyven napon át remélhetőleg készültünk, itt van. Ezt vártuk, erre készültünk, ezért böjtöltünk, ez miatt gyóntunk, ezért van szünet az iskolában, sokan ez miatt jöttek haza külföldről. Húsvét csúcspontja, húsvét szent éjszakája van.
Kellemes húsvéti ünnepeket! – mondják ilyenkor sokan egymásnak. De valahogy furcsa ez a jókívánság. Kellemes húsvéti ünnepeket? Miről is szólnak ezek az ünnepek? Jézus ránk hagyja az Oltáriszentséget, s elmondja búcsúbeszédét, mert tudja, nem lehet többé velünk. Aztán vérrel verejtékezik a Getszemáni kertben. Majd Júdás elárulja, bebörtönzik, megkínozzák, megostorozzák, ártatlanul elítélik. Felviszi a saját keresztjét a kivégzési helyére. Ott rászögezik, iszonyatos kínok között meghal. Ez sok minden, de nem kellemes.
De ezzel nincs vége. Nem a tegnapi kereszthódolat volt az utolsó húsvéti hódolatunk. Ezen az éjszakán, a zsidó számítás szerint harmadnapra Jézus föltámadt! Nem kellemesen, de dicsőségesen! Nem kellemesen, de ujjongva! A föld is örvendjen – énekeltük a szentmise kezdetén a húsvéti öröménekben –, hogy a nagy Király örök tündöklése árad el rajta! És nem kellemes érzés, de vígság töltse el az Egyházat, annak tagjait – tehát minket! Visszhangozzék a nép szent éneke! De miért? Miért? Feltettük már ezt a kérdést magunknak ezen az estén, ebben az éjszakában? Mit jelent ez a húsvét? Mit jelent nekünk? Ezt is megénekeltük az öröménekben! Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy Krisztust megölték, hogy mi élhessünk, hogy a mennybe juthassunk.
Ha nem lett volna húsvét, soha senki nem juthatna a mennybe. Senki. Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad.
De ránk árad ma is a megváltás! Nem kellemesen, de az Istennek vére árán!
A húsvéti ünnepek, kedves testvéreim, nem kellemesek. Kellemes lehet egy wellness hétvége, egy forró tea a szentmise után, egy hétvégi pihenés, nyaralás. De nem a húsvét ünnepe. Sem a böjt, sem a szenvedés, sem a feltámadás. Ha megpróbáltuk átélni, amit krisztus értünk vállalt, biztos, hogy nem volt kellemes. S ha a húsvét örömét a szív és a lélek minden érzésével átéljük, messze több, mint kellmes!
Áldott ez az éjszaka! – énekeltük. Áldott, és Isten kegyelmében gazdag. Talán nincs is jobb szó ennél, amivel ki tudnánk fejezni, mi mindent tett értünk az Isten, hogyan váltott meg minket. Áldott ez az éjszaka, áldott ez az ünnep.
Ezért mindannyitoknak Isten kegyelmében gazdag, áldott húsvéti ünnepeket kívánok, és kérek mindnyájunknak a feltámadt, s örökkön élő Istentől.

Missziósaink keresztútja

Virágvasárnap a nálunk már többször járt missziósok, Mike atyáék nyilvános, utcai keresztutat végeztek Budapesten. Erről készült a következő videó. A napokban is imádkozzunk értük - most még többet, még mélyebben, még buzgóbban!