2014. november 9., vasárnap

A Lateráni bazilika felszentelése

A Lateráni bazilika a pápák legősibb bazilikája Rómában. Ennek a templomnak a felszentelési évforduját ünnepeljük meg minden évben – idén azonban még nagyobb pompával, ugyanis éppen az úr napjára, vasárnapra esik. A keresztényüldözések után, a 4. században a szentatya a római püspök (azaz a pápa) mindenkori székhelyévé tette, és ezért a templomot "az összes templom anyja és feje" címmel ruházta fel.
A mai evangéliumban, mikor az apostolok látták Jézus viselkedését a templomban, a „buzgóság” szót használták tettének leírására. Jézus tele volt buzgósággal, mert nem fogadja el a régi szokást, ha az összeegyezhetetlen a templom szentségével. Jézus tudatosan imádkozott, nem csak szokásból járt a templomba. Nem esett bele abba az állapotba és egyben hibába, hogy csak szokásból cselekedne.
Felettünk azonban sajnos gyakran győz lustaságunk és nemtörődömségünk, mely szó szerint kioltja buzgóságunkat. Minden nap imádkoznunk kell ezért, hogy az Úr újra és újra lángra lobbantsa szívünket szeretetével. Hogy ne csak megszokásból, talán figyelmetlenül imádkozzunk, hanem buzgón, odafigyelve lépjünk kapcsolatba Istenünkkel. Hogy egy-egy imádság által, imádság után egyre közelebb kerüljünk Urunkhoz. Ez a szent hely, az Isten háza pedig még jobban kell hogy elősegítse ezen buzgóságunkat, előrehaladásunkat. Korunk nagy teológusa, a ferences atya, Barsi Balázs atya írja elmélkedésében: „A templom a magasba vonja tekintetünket és szívünket, ugyanakkor arra is hív, hogy befelé, saját lelkünk mélységeibe nézzünk.” Milyen csodálatos jelkép: a magas templomtorony felfelé rányítja tekintetünket, s ha már benne vagyunk, szívünk mélységébe irányít. De mindezt csak tudatosan, elszántan lehet megtenni – az őszinte, s valóban szívből fakadó személyes imában. A szokás nem visz minket előbbre – még a templomba járás szokása sem.

Ma, a Lateráni bazilika felszentelésének, "az összes templom anyjának és fejének"  ünnepén buzgóságot, hitbeli-, imádságbeli-, odafigyelésbeli buzgóságot kérjünk Urunktól. Hogy ez a szent hely is, a mi templomunk is valóban közelebb segítsen minket Istenünkhöz, valahányszor belépünk ide, imádkozunk itt, majd visszatérünk innen mindennapjainkba.

Miserend és hirdetések - Évközi 32. vasárnap