2012. október 12., péntek

A hétvégi misszió tervezett programja


JTO!
Missziós hétvége Ipolyvarbón - 2012. október 12-13-14.

1. Nap (péntek)

·        17:25 – rózsafüzér a templomban
·        18:00 – szentmise (három tanúságtétel)
·        Vacsora a családoknál

2. Nap (szombat)

·        korai reggeli a családoknál
·        6:45 – rózsafüzér a templomban
·        7:30 – szentmise /három tanúságtétel/, utána reggeli ima
·        9:00 -13:00 – misszió
(Nagykér – 12 ember, Petőpuszta – 4ember)
·        13:00 – ebéd (családoknál)
·        15:00 – focimeccs (Kovácsi)
·        17:30 – zuhanyzás (családoknál)
·        19:00 – közös program (a helyi fiatalokkal) a plébánián, vagy az iskola tornatermében – mindenképpen bent
·        21:00 – esti ima a templomban

3. Nap (vasárnap)

·        Reggeli a családoknál
·        Szentmisék:
o   8:30 – Kovácsi /három tanúságtétel/
o   9:45 – Nagykér /három tanúságtétel/
o   11:00 – Ipolyvarbó /három tanúságtétel/
·        12:30 – ebéd
·        14:00 – indulás hazafelé


De ne feledjük: 
"Homo proponit, Deus disponit."
"Ember tervez, Isten végez."

A hit éve - esztergomi megnyitó

Tegnap, 2012. október 11-én nyitotta meg XVI. Bendek pápánk a hit évét, s ez alkalomból Esztergomban is egy nyitó-ünnepségre került sor, melyen több felvidéki lelkiatyával szintén részt vettem - erről készítettem néhány képet s egy rövid beszámolót.

Gyönyörű reggel volt, melyből csak nagyon keveset ad vissza ez a kép:

A szent zsolozsma imádkozásával kezdtük az összejövetelt az esztergomi Szent Adalbert Központban:

Ez után  következtek Dr. Gaál Endre atya bevezető, köszöntő szavai:
Dr. Erdő Péter bíboros atya videó üzenetét tekintettük és hallgattuk meg, aki Rómából szólt hozzánk:


A "nyékiatya" - Parák JózsefEzután egy "kerekasztal beszélgetés" követett Dr. Török Csaba moderálásval.


Székely János püspökatya is buzdító szavakkal szólt hozzánk. 


Az Úrangyala elimádkozása után megtekintettük a római szinódusi, pápai szentmisét - szentatyánk celebrálásban.


Mahulányi József atya, ipolysági esperes-plébános

Tóth Péter atya, ipolysági káplán

ismerős: volt lelkiatyánk, Bencsík Tibor atya
 Ezt újabb kerekasztal beszélgetés, majd ebéd követte.
Az eseményen elhangzottakról később, bővebben írok majd.
Köszönet Mahulányi József atyának az út megszervezéséért.

Ma délutántól újra missziósaink lesznek

Szeretettel várunk újra titeket!