2011. szeptember 26., hétfő

Röpte

Ma nem egy madárkával találkoztam, 
hanem egy méhecskével az udvaromban...
de megörökítettem azt is:


A legmegalázóbb feladat /Lk 9,46-50/

Jézus tanítása többek között az által vált hitelessé, hogy szavait tetteivel bizonyította. Nem csak azt mondta, „Az a legnagyobb, aki a legkisebb tud lenni” – amint ma hallottuk, hanem később elvégezte az akkoriban egyik legmegalázóbb feladatot: megmosta apostolai lábát.
Mi pedig újra vizsgálhatjuk, elemezhetjük életünket, napjainkat… vajon mi is elvégzünk-e olyan feladatokat, melyeket esetleg megalázónak tartunk. Nem mondjuk-e valamire, hogy azért ezt már én nem fogom csinálni…? Biztos akad valami, ami által még alázatosabbakká válhatunk. Ma azt végezzük el – Jézus példájára.