2012. április 24., kedd

Az ismert ismeretlen - Szent György


Azt hiszem, mindannyian hallottunk már Szent Györgyről. De mégis, a legendákon kívül olyan keveés valós dolgot tudunk róla. Így elmondhatjuk, hogy egy ismert, de mégis ismeretlen szent. Nem népünk köréből, s nem is földünk tájáról származott, tisztelete mégis el van terjedve itt mifelénk. Vajon miért?
Damiáni Szent Péter püspök ír életének példájáról, amikor is hangsúlyozza: vértanúhalálával „Krisztus katonáit bátor helytállásra lelkesítette fel“. Nem tudni, pontosan hogyan, halt meg, de egy biztos: Krisztus Jézusba vetett hitéért szenvedett hatalmas kínok között vértanúhalált. S talán nem is kell ettől több, hogy valaki a példaképünk legyen. Hisz az életét önként feláldozó tettéből joggal következtethetünk szent, erényes, példaadó életére. Ez az, amit tudunk róla, s ennyi teljes mértékben elég ahhoz, hogy becsben tartsuk, hogy példaképként ünnepeljük őt.
A mai nap könyörgése pedig szintén ugyanezt a lényeget kérettette velünk: „Istenünk, gyöngeségünkben legyen számunkra erőforrás Szent György példája“. Ha nem is ismerjük pontosan életét, a legfontosabbat mégis tudjuk róla: Istennek élet, és Istennek halt meg, most pedig az Istennél értünk könyörög. Ez a lényeg, amiért Szent György szent lett.
Halálunk után valószínű, rólunk sem fognak többet tudni, mint mi mai szentünkről. Azonban úgy éljünk, hogy egyre biztosan emlékezzenek: Istennek éltünk, s Istennek haltunk meg.