2011. január 21., péntek

"papi gyűlésre megyek"

Biztos, hogy nem először halljátok ezt a kifejezést: "papi gyűlés".
A Besztercebányai Egyházmegye, amelybe mi is tartozunk, minden hónapban közös papi gyűlést szervez lelkiatyái számára, melyen minden egyházmegyés papnak és szerezetesnek az adott egymázmegyéből meg kell jelennie. Hogy mi is ez a másnéven "rekollekció", vagy mi is történik ott - erről lesz itt szó.


A papi gyűlések az erdőbádonyi (államnyelven Badín) papi szemináriumban szerveződnek meg. Az egész program a legfontosabb résszel, szentmisével kezdődik a szemináriumi kápolnában reggel 9:00 órakor:
Az erdőbádonyi papi szeminárium kápolnája

A szentmise szlovák nyelven folyik, főcelebráns mindig megyés főpásztorunk Mons. (olvasd Monszinyor) Rudolf Baláž:

Gyönyörű a hangulata ennek a szentmisének, ugyanis egyházmegyénk kb. 350 papjából legalább 200 mindig jelen van. Amikor ennek a nem mindennapi kápolnának falai közt több mint kétszázan mondják egyszerre Jézus az Oltáriszentség alapításának szavait, finoman fogalmazva is több, mint mélyreható.A püspökatya mellett mindig az egyházmegye központi emberei állnak:
balról az oltárnál:
Ján Viglaš (a szeminárium rektora),
Marián Bublinec (általános helynök),
Jozef Štrba (a püspökatya titkára),
Vladimír Farkaš (a püspökség igazgatója)


A szentmise fényét az ott tanuló kispapok orgonazenéje és énekhangja emeli:A szentmisén ugyanúgy részt vesznek a kispapok és a szerzetesnővérek is:Mivel a szentáldozás két szín alatt történik, mindegyik lelkiatya az oltárnál veszi magához Krisztus Szent Testét és Vérét:Egy pár ismerős arc:
Többek között: Novák József atya (Csáb), Kovács László atya (Apátújfalu), György Ferenc atya (Ipolybalog), Hutár Márk atya (Nagycsalomja)


Természetesen nem hiányozhatnak az esperesek sem:
Többek között Mahulányi József atya (püspöki helynök, Ipolyság)
Befejezésül a püspökatya főpásztori áldását adja:

A szentmisét mindig egy rövid agapé, megvendégelés követi a szeminárium előcsarnokában. Kis kávé, tea, sütemény...

Egy kis felfrissülés után újra komolyabb rész következik. Teológiai előadás a díszteremben, legutóbb az általános helynök, Marián Bublinec előadásában:


Volt lelkiatyánk is részt vett a rekollekción:

A püspökatya szigoró, fegyelmezett arckifejezése:


Az előadás után következtek a püspökség hirdetései (mint nálunk a szentmisék végén vasárnap), s ezután a közös ebéd, sok beszélgetéssel...


Valahogy így néz ki egy közös papi gyűlés a mi egyházmegyénkben. Ha bármi kérdés, vagy hozzászólás van, bátran, a bejegyzés után.

Imakönyvünk

Újabb résszel bővült közös oldalunk. 
Imádságainkat osztjuk meg egymással.
A jobb oldali oldallistán kattints az "imakönyvünk" -re,
vagy kattints ide.