2013. június 6., csütörtök

Jézus Szentséges Szíve

Az egész világon ma Jézus Szentséges Szívét ünneplik. S biztos, számunkra is az egyik legkedvesebb ünnepünk egyike. Sok érzés, s néha még érzelgés is van Jézus Szíve-énekeinkben. Az evangélium Jézust, mint a jó pásztort tárja elénk. De könnyen felfedezhettük: nagyban összefügg a jó pásztor és ez a mai ünnep. Hisz Jézus az, aki – mikor elveszik az egyik báránya – otthagyja a kilencvenkilencet, s elmegy az egy után. Mert – mondhatjuk talán így – nem az eszére hallgat, hanem a szívére. Nem méricskél, nem csinál statisztikát s valószínűség számítást, hanem elmegy az egy után.
Így imádkoztunk a szentmise elején: Istenünk (...) megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg Fiad irántunk való szeretetét. Arra emlékezünk, és azt ünnepeljük tehát, hogy az Isten nem azt adja, ami jár, hanem jótéteménnyel kegyelmeit, azaz ingyenes ajándékait adja. Az ő végtelen jóságából.
Szelíd és alázatos szívű Jézus – imádkozzuk főleg elsőpéntekeken. Jézusom irgalmas Szíve – hangzik a könyörgés. Miben szelíd? Miben irgalmas? Így tanít a Szentírás egyik zsoltára: „Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. (…) Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy az irgalma az igaza iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket.

Ilyen a mi Istenünk, s ezt ünnepeljük ma. Ő nem egy az egyben visszaadja, ami járna, hanem a bűnt elengedi, a kegyelmet megadja. Jézus irgalmas Szíve felülír minden törvényt, minden igazságszolgáltatást, s a szeretetet és megbocsátást veszü alapul. Az a mai ünnep legszebb és legfontosabb üzenete, hogy mi: Jézus Szívét dicsérni jöttünk el misére, jöttünk el misére. Azt a Szívet, mely nékünk új törvény szekrénye. Nem az Ószövetségnek régi szolgasága, hanem a kegy, bocsánat s irgalom forrása. Szent Szív légy áldva!