2013. május 6., hétfő

A Loretói litánia - 4


Negyedik elmélkedésünkkel elérkeztünk ahhoz a részhez, melyben először vesszük szánkra Szűzanyánk nevét. Még ha a bevezető felszólítások maga az Isten felé szóltak is, a Loretói litánia egyetlen témája mégis Szűz Mária. De ez a „téma“ három különálló részben, csoportban bontakozik ki – amikről fogunk bővebben beszélni. De itt is felfigyelhetünk egyfajta hármas csoportosításra, elosztásra, amely egyértelmű utalás újra a Szentháromság egy Istenre.
Legelőször így szólítjuk Máriát: Szentséges Szűz Mária. Mikor a Szűzanyát Szentnek, Szentségesnek mondjuk egyben magára a Legszentebbre, a Szentháromságra is gondolunk, hisz onnan ered ez a jelző: szent, és őz egyedüli Szent, kiben a szentség vég nélkül jelen van. Itt Máriát a litánia a saját nevén szólítja. A saját nevén, mint mikor bármilyen más szentnek a nevét hívjuk segítségül. Így ebben a megszólításban azt tesszük előtérbe, hogy Mária szentül tudott élni itt a földön emberként az emberek között, mint minden más szent. S ezzel a titulussal meghatározódik az Atyaistenhez való kapcsolata is: Emberként részesült az ő végtelen szentségében.
A második kérés így hangzik: Istennek szent anyja. Ez a Szűzanya legnagyobb és legkiváltságosabb „kitüntetése“, hogy az Istennek az anyja lehet. S ezzel megtudjuk és megvalljuk, hogy a Szűzanya anya-fiú kapcsolatban van a második Isteni Személlyel, a Fiúistennel. Mária Jézusnak az anyja.
A harmadik megszólítás az anya után szűznek mutatja be Máriát. Sőt, még a szent szüzek közül is kiragadja őt, s mintegy eléjük teszi példaképnek, s így szólítja: Szüzek szent Szüze. De hogyan lehet szűz és egyben anya is? Tudjuk jól, a Szentlélek erejéből. S így máris megkapjuk a Szűzanya és a Szentlélek kapcsolatának gyümölcseit: szentség, anyaság és szüzesség. A Szűzanya a Szentlélek mátkája, ami a magyar nyelvben annyit jelent, mint kiválasztott kedvest. Sőt, még ennél is többet: menyasszonyt! Mária Szentlélek mátkája, menyasszonya
Gyönyörűen utal a litánia e gyönyörű igazságaira egy régi imádság, melyet én még szüleimtől tanultam: „Üdvözlégy, Mária, Atya Istennek leánya! Üdvözlégy, Mária, Fiú Istennek Szent Anyja! Üdvözlégy, Mária, Szentlélek Istennek mátkája! Üdvözlégy, Mária, a Szentháromság egy Istennek eleven temploma!”
Egyedül a Szűzanya áll ilyen közel mindhárom Isteni Személyhez – szinte a legerősebb és legközelebbi rokonságban áll magával az Istennel. De mégis teljes mértékben ember. Nem Isten. S ezt a csodálatos tényt tárja fel a mi számunkra a Loretói litánia: A Szűzanya kapcsol össze minket a végtelenül nagyobb, szentebb Istennel. Maga a Szűzanya áll mintegy a Szentháromság és a teremtmények között.
Litániánkban erre is gondoljunk: Ahhoz fohászkodunk, aki a legközelebb áll a Szentháromsághoz. Így tényleg nagy bizalommal és reménnyel terjeszthetjük elé kéréseinket.