2012. február 23., csütörtök

„Ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot.“ /MTörv 30,15-20/

Tegnap kezdtük el böjtünket és talán böjtölésünket is. Ki-ki a maga módján próbál tetszelegni Istennek – biztos, hogy fogadtunk több-, és jobb imát, mértékletességet evésben-, ivásban, tevékenyebb felebaráti szeretetet. A legfontosabb azonban, amint az olvasmányban hallottuk, hogy az isteni parancsokat, a tízparancsolat minden egyesét megtartsuk.
Életet és halált, áldást és átkot tártam szemetek elé” – mondta Mózes a népnek. Életünk legnagyobb, legfőbb és legfelelősségteljesebb igyekezete a parancsok betartása legyen, mert csak ez jelentheti „napjaink hosszú sorát”, azaz az örök életet az örök boldogságban.