2014. október 18., szombat

Évközi idő huszonkilencedik vasárnapja

„A császárnak, ami a  szászáré – az Istennek, ami az Istené.” De mi a császáré, és mi az Istené?
Korunkban már – legalább is a mi vidékünkön – nincsenek császárok. Így Jézus tanításának mai üzenetéhez kicsit módosítanunk kell a szavakon – persze nem a jelentésükön. A császár és az Isten kifejezés alatt nem muszáj konkrét személyekre gondolnunk: tehát magára az Istenre, valamint az éppen aktuális uralkodóra, (politikai) vezetőre. Ezek a szavak magába foglalják mindazt a környezetet, világot is, ahol „ők” élnek, uralkodnak: Isten a mennyben, míg a császár a földön. És már az ókeresztény kortól kezdve világosan megkülönböztette az ember a lelki dolgokat és a test dolgait, elválasztotta a lelki szükségleteket a test szükségleteitől. Míg az első az Istenes-, mennyei-, lelki dolgokat jelenti, addig a másik a testies, földi dolgokat. S mindezt szemünk előtt tartva így is értelmezhetjük Urunk szavait: Adjátok meg a testnek, ami a testé, s a léleknek, ami a léleké.
De mi a testé, és mi a léleké? Szent Benedek apát, Európánk fővédőszentje már a hatodik században regulaként írta elő: Ora et labora – imádkozzál és dolgozzál. Mint az emberi szív és élet nagy ismerője pontosan tudta, hogy nem megy az egyik a másik nélkül. Hisz mi „míg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól. A hitben élünk, a szemlélet még nem osztályrészünk. Ám bizalom tölt el bennünket, így jobban szeretnénk megválni a testtől és hazaérkezni az Úrhoz.” Aki igazán lelki ember, az megérti és megérzi a lélek nagyságát, szabadságát, s az valóban vágyik arra, hogy megváljon a testtől – persze nem lehet. Az ősbőn és a mi bűneink következtében testünk korlátai és befolyása altt kell élnünk. Így más lehetőségünk nem marad, mint együtműködni vele. Gyönyörűen fogalmazza meg mindezt (a mi nevünkben is) Mécs László (Krisztus után): 
Kijöttem a pokolból, ámde még nem
az Ég ez, csak a Föld az Ég alatt.
A Lélek sír a testi kötelékben,
a Test meg lázad a Lélek miatt.
Ó, mennyit kell a szeretetben égnem,
hogy kitisztuljon bennem a nagy Összhang!” 

Ezért tanítja Szent Benedek: ora et labora – azaz add meg a testnek is, ami jár, s a léleknek is, ami neki jár. Másképpen nem megy.
Általában testi szükségleteink kielégítésével nem is szokott probléma lenni. Még ha a környező országokkal összehasonlítva nem is tartozunk a tehetősebbek közé, világviszonylatban azonban igen csak szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy nem egy olyan országban élünk, ahol naponta tízezrek halnak meg éhhalál, vagy az embertelen körülmények következményeképp. Persze akinek sok van, az még többet akar. Bármilyen vagyonra is tesz szert az ember, mindig többre vágyik. Testi igényeinket tekintve tehát (túlságosan is) rendben vagyunk. A császár tehát megkapja azt, ami jár neki. De mi a helyzet a lelkünkkel? Megkapja-e a szükségeset? Bővelkedik-e hasonló javakkal, túltápláltsággal, mint a testünk? Aligha. Sokan állítják: én elmegyek a vasárnapi misére, s annyi elég nekem a vallásból – hisz csak az a kötelező. De elgondolkodtató, hogy az ilyen ember miért nem csak annyit eszik, amennyi kötelező, csak ami a túléléshez kell? Ahogyan a testünk sem, a lelkünk sem csak túlélni akarja valahogy, hanem bővelkedni a javakban, a táplálékban. Harcol a test a lélek ellen, mert csak a saját maga javát akarja. A lélek azonban nem önző: tudja, ha a test is, és ő (a lélek) is megkapja a táplálékát, akkor lesz meg az összhang az emberben.
A papköltő gondolata adjon erőt, hogy mind a testet, mind a lelket táplálni tudjuk: 
Mert harcba indulásom száz kudarca
a Test s Lélek közt százszor fejbe ver.
De mágnesez távolról Isten arca,
és álmaimba hősi port kever,
hogy újra frissen indulhassak harcba,
Áldott legyen most s mindörökre. Ámen.
leközölve a Reményben