2013. június 20., csütörtök

Oda-vissza


A mai szent evangélium az Úr imádságát tárja elénk.De hiszen azt már fejből tudjuk, ezerszer elimádkozztuk – minek újra felolvasni?
Minden egyes nap törekednünk kell a lelki előrehaladásra. Hogy minden egyes nap ne csak a munkánkban, a tudásunkban, de az imádságban is tökéletesedjünk. De vajon a Miatyánk imádkozásában hogyan tökéletesedhetünk? Hogyan lehet azt jobban imádkozni? Szent Ciprán, az ókeresztény Egyház nagy szentje így tanít: „Isten nem a szavakra, hanem a szívekre hallgat.”
Vajon az eddig elmondott több ezer Miatyánkunkból mennyiben volt ott a szívünk is? Vigyázzunk, hogy a mindennapi imánk ne váljon közönségessé, hétköznapivá. Hogy a szavak mindig a szívünkből, és soha ne a megszokásból fakadjanak. De ugyanúgy, hogy a kimondott szavak még jobban késztessék szívünket a kimondottakon való elmélkedésre.
Ha a Miatyánkot, vagy bármely más imádságot is mondunk tehát, a szívünk erősítse kimondott szavunkat. S a kimondott szó erősítse szívünket.