2014. március 6., csütörtök

Szabadon /Lk 9,22-25/

Böjt van. De Jézus nem kényszerít senkit sem nagy böjtre, több imádságra, a szenvedés türelmesebb elviselésére. Nem mondja: mindenkinek fel kell venni a keresztjét, ha akarja ha nem. Hanem az imént hallottuk: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!” Aki akar, az tegye. Megadja nekünk a szabadon választás lehetőségét.

Az idei böjtben is ránk hagyja Istenünk a választást: mivel böjtölünk, mit tagadunk meg magunktól, mit áldozunk fel, melyik keresztünket akarjuk türelmesebben viselni. Nem kötelező. Azonban vegyük fontolóra a nagy ígéretet: „De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt”. Ez vezessen minket az egész böjt folyamán: Megtalálni életünket, az igazi, teljes életet nem máshol, de Istennél, Istenben.