2012. március 22., csütörtök

Miserend és hirdetések - Nagyböjt negyedik vasárnapja

A biztos tanú /Jn 5,31-47/

Maga az Atya tanúskodik mellettem“ – hallottuk Jézustól az evangéliumban. Az emberek között ugyanis az, amit saját magunkról mondunk, nem ér olyan sokat, mint az, amit mások állítanak rólunk. Hányszor meg van a véleményünk az emberekről annak alapján, amit mások mondanak.
Jézus ismerte ezt a mi felfogásunkat, álláspontunkat, ezért magát az Istent hívta tanúnak: amit ő mond bárkiről, az mind igaz, hisz mindenkit ismer nem csak külsőleg – azt, amit mindenki lát, hanem a szív legmélyebb rejtekeibe is belelát. Ezért Isten tanúbizonysága Jézusról a legmeggyőzőbb és legtisztább. S tudjuk, ez teljesen megegyezett azzal, amit Jézus magáról mondott.
A mai evangéliumot hallva alkalmas lehet elidőzni azzal a gondolattal, hogy vajon ha az Isten mirólunk tanúskodna – ez a bizonyságtétel a mi javunkra, vagy ellenkezőleg, a kárunkra szolgálna…