2012. október 21., vasárnap

Évközi idő huszonkilencedik vasárnapja


Képzeljük el: Évekig együtt élünk egy emberrel, aki nagy bizalmasunk, akivel mindenről beszélhettünk, mindenről, amitől félünk, amit várunk, amire vágyunk… és aztán, egyszer kiderül, hogy ez az ember egyáltalán nem ért meg, sőt, sosem értett meg, és esze ágában sincs, hogy közös utat járjon velünk… ez bizony keserű és megrendítő.
Jézus megtapasztalta ezt tanítványaival, és sajnos egyre többször tapasztalja ezt velünk is. És mégis – pedig ezt már alig lehet érteni –,  mégis változatlanul szeret bennünket. S ez a mi hatalmas szerencsénk. Nagyobb szerencse ez, mint ha megnyernénk a főnyereményt a lottón. Hogy Jézus Krisztus nem szűnik meg minket szeretni akkor sem, ha esetleg valami olyat kérünk tőle, ami egyértelműen rámutat: Nem értettük meg egyetlen szavát sem. Ezt tette a mai evangéliumban Jakab és János, s úgy gondolom, nem hazudok, ha azt mondom, sokszor mi is hasonlót kérünk Istentől.
De a mai szentmise fő könyörgése, melyet a szentmise elején imádkozunk, segíthet nekünk felfedezni, mit is kell kérnünk Istentől ahhoz, hogy helyesen kérjünk, hogy kifejezzük: valóban értjük őt, az ő szándékait, gondolatait. Nem tár elénk hosszú litániát ezzel kapcsolatban, nem fogalmaz meg minden kérést, amit esetleg „szabad”, s kell kérnünk. A liturgia soha nem bőbeszédűséggel akarja megnyerni Isten tetszését, ezért a liturgikus imádság mindig relatíve rövid. E könyörgés egyetlen mondatában is benne van szinte minden, ami szükséges. Így imádkozzuk: „Mindenható, örök Isten, add, hogy mindenkor készséges akarattal és őszinte szeretettel szolgáljunk neked!” Készséges akarattal, és őszinte szeretettel. S talán éppen ez a két dolog, lehet a kulcs a „jó gyümölcshöz” – eredményes kéréseinkhez.
Készséges akarat. Ha az életben valamit nagyon akarunk, akkor képesek vagyunk azért nem kis áldozatot hozni. Nincs ez másként a lelki életben sem! Ha (örökké) boldogok akarunk lenni, tudjuk, Isten parancsai szerint kell élnünk. De ez sokszor nehéz, sokszor lemondásba, áldozatba kerül. De ha van készséges akaratunk, akkor képesek vagyunk bármiről lemondani, képesek vagyunk meghozni bármilyen nagy áldozatot. Készek-, készségesek vagyunk bármire.
Őszinte szeretettel szolgálni. Őszintének lenni sem mindig könnyű. Főleg nem olyan emberekhez, akik elől van valami titkolni valónk, vagy ha van valami olyan dolog az életünkben, amiért szégyenkezünk. De ha Istenhez őszinték vagyunk – tehát megvalljuk minden bűnünket, s nem titkolunk el semmit, tiszta lelkiismerettel állhatunk előtte.
Ez a kettő: a készséges akarat és az őszinte szeretet minden bizonnyal segít nekünk jobban megismerni Istent, s az ő tervét velünk. A Zebedeus fiúk kérték Jézustól, hogy az ő jobbján és balján lehessenek a mennyben. De vajon akartak-e ugyanúgy Jézus jobbján és balján lenni akkor, mikor a kereszten függött?
Ezen a mai napon legyen szemünk előtt, hogy Jézussal akarunk tartani, mellette kell lennünk nem csak a mennyei dicsőségben, hanem a keresztfán is a szenvedésben. S ha nem is tudjuk, mit is kell kérnünk tőle az imádságban, bízzuk mindig Istenre, hogy teljesítse-e kérésünket, vagy sem. Mert ő az, aki tudja, mire van szükségünk, s mire nincs. Gyakran, talán napközben többször is juttassuk eszünkbe, és juttassuk nyelvünkre a mai liturgia zsoltárának szavait: Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. Ismételgessük gyakran, hogy valóban felfogjuk: ha Istenbe vetjük bizalmunkat, nem fogunk csalódni benne. S tanuljuk meg: a liturgiában nem egyedül az jelenti az őszinte imádságot, ha kimondjuk azt, ami bennünk van (ami a szívemen, az a számon), hanem a fordítottja is igaz, fordítva is történhet: az Istentől kapott imádságot mondja a szájunk, s ahhoz formálódik a szívünk.

Miserend és hirdetések - évközi 29. vasárnap