2015. március 9., hétfő

Többlet /Lk 4,24-30/

Mint az evangéliumban hallottuk, Jézus éppen a názáreti zsinagógában tanított. Többször beszélt a néphez más városokban, az utcákon, a tereken is, de most a zsinagógában imádkozó néphez szólt – így ezt mások nem is hallhatták, csak akik ott voltak.

Isten minden emberhez szól a lelkiismeretén keresztül, vagy éppen az élet történései által. Hozzánk azonban többször és többet szól: itt, az ő házában, a templomban, a szentmiséken. Vegyük ezt egyfajta privilégiumnak, kitüntetésnek, hogy mi még többet megtudhatunk abból a tanításból, mely egyedül vezet minket a mennybe. De ezzel a „többlet” tudással a felelősségünk is nő: használjunk fel minden eszközt üdvösségünk eléréséhez!