2012. március 2., péntek

A mai keresztút elmélkedései

Rövid keresztút

Kezdő imádság:
Ó, felfeszített Üdvözítőm, a szent keresztutat akarom járni! Szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal téged, aki a legjobb és legszeretetreméltóbb jóság vagy, bántottalak meg. Ó, Jézusom, bocsáss meg nekem!

1. állomás -- Az ítélet
Ó, Jézus, aki magadat irántam való szeretetből engedted halálra ítélni, add nekem azt a kegyelmet, hogy egykor szeretetben és türelemben vegyem a halált a te kezedből!

2. állomás -- A kereszt
Ó, Jézus, aki a nehéz keresztet szívesen vetted föl, segíts meg, hogy keresztemet mindig türelemmel viseljem!

3. állomás -- Az első esés
Ó, Jézus, aki a kereszt alatt összerogytál, bocsáss meg kegyesen, ha emberi gyarlóságból bűnbe esem!

4. állomás -- A találkozás
Ó, Jézus, akit megvigasztalt szerető Anyád, add édesanyádat vigasztalómul és segítőmül életben és halálban egyaránt!

5. állomás -- A cirenei
Jézus, aki cirenei Simonban támaszt nyertél szükségedben, adj nekem igazi, nemes barátokat, akik szükségben és halálomban nem hagynak el!

6. állomás -- Veronika
Ó, Jézus, aki Veronika kendőjében lenyomtad arcodat, vésd mélyen kínszenvedésed emlékét szívembe, lelkembe!

7. állomás -- A második esés
Ó, Jézus, aki másodszor esel a földre a kereszt súlya alatt, add malasztodat, hogy előző bűneimbe soha többé vissza ne essem!

8. állomás -- Az asszonyok
Ó, Jézus, aki olyan szeretettel vigasztaltad a síró asszonyokat, vigasztalj meg engem is az élet minden körülményei között!

9. állomás -- A harmadik esés
Ó, Jézus, aki harmadik esésed után is felegyenesedtél keresztutadon, add, hogy soha többé ne vétkezzem, hanem mindvégig kitartó maradjak a jóban!

10. állomás -- A vetkőztetés
Ó, Jézus, akit megfosztottak ruháidtól, ne engedd, hogy a megszentelő kegyelem ruháját valaha elveszítsem!

11. állomás -- Keresztre feszítés
Ó, Jézus, aki gyötrelmes kínok között keresztre szegeztetted magadat, add, hogy én is készségesen szegeztessem magamat a bűnbánat keresztjére!

12. állomás -- Kereszthalál
Ó, Jézus, aki magadat a keresztfán értem és az egész világért föláldoztad, add, hogy neked éljek és haljak, és mindörökre a tied maradjak!

13. állomás -- A levétel
Ó, Jézus, aki halottként szűz Anyád ölében akartál pihenni, tedd meg, hogy bennem a szentáldozáskor mindig tiszta szívet találj nyugvóhelyül!

14. állomás -- A sír
Ó, Jézus, aki a sírban nyugodtál, hogy abból húsvét ünnepén dicsőségesen előjöjj, add, hogy egykoron síromból dicsőségesen föltámadjak az örök húsvét ünnepére!

Befejező imádság:
Ó, Jézusom, vedd ezt a szent keresztúti ájtatosságomat viszontszeretetem csekély bizonyságaként! Ó, Jézus, tedd, hogy a te keresztutad és kereszthalálod rám nézve se legyen hiábavaló! Vezess engem keresztutamon hozzád, a mennybe. Ámen.

forrás: internet